Forholdet mellom rike og fattige i dag

Forholdet mellom rike og fattige i dag

Vi i Allisfamily.org ser på menneskeheten som en stor familie. Derfor liker vi ikke at forskjellene mellom fattig og rik er stor, slik de er i dag. I dag eier verdens 26 rikeste personer like mye som den fattigste halvparten av jordas befolkning. 2153 dollarmilliarderer eier mer enn bruttonasjonalproduktet til verdens 130 fattigste land. Vi mener derfor verdenssamfunnet må anses som urettferdig.

Vi synes også det er viktig å vite at utviklingen i USA den siste tiden ikke har gått i rettferdig retning. I 1989 hadde de 1% rikeste i USA 29.9% av verdiene i landet. I 2016 eide de 1% rikeste 38,5% av verdiene i landet. De økonomiske forskjellene øker altså i verdens ledende land.

Men hva kan vi gjøre med dette? Man kan stemme på politiske partier som befinner seg langt ut på venstresiden av politikken. Hvis du ikke ønsker å gjøre det, eller ønsker å gjøre enda mer, kan du støtte organisasjoner som arbeider for global rettferdighet.

Du kan da sjekke ut: http://www.globaljustice.org.uk/

eller       https://www.oxfam.org/

 

Kilder:

https://www.dagbladet.no/kultur/den-ubekvemme-ulikheten/70707779

De rikeste blir enda rikere

Rødt og ordet kommunisme