Dagens farligste begrep?

Vi tror det i dag er viktig å legge merke til hvordan bruken av ordet konspirasjonsteori eller konspirasjonsteoretiker fungerer i dagens samfunn.

I dag er det lett og helt stuerent å si at andre er konspiratoriske. Det er jo rart i seg selv, da man egentlig sier at sin motparts meninger er idiotiske, noe som jo er meget uhøflig. På den måten slipper personen som hevder andre er konspiratoriske å sette seg inn i sin motparts argumenter. Vi synes det også er oppsiktsvekkende at de konspirasjonsteoriene som ikke forsvinner med tiden eller blir store blant folk, ikke blir undersøkt av journalister. På den måten kunne man ha skilt de gode teoriene fra de skadelige. (Vi er enige i at mange konspirasjonsteorier er tull og tøys. Disse uriktige teoriene kan bli farlige (hvis de blir populære) hvis de ikke blir plukket fra hverandre av journalister.)

Det og for eksempel mene at World Trade Center bygning nr 7 raste på grunn av kontrollerte sprengninger den 11. september 2001 blir i dag ansett som konspiratorisk, selv om det virker som om det faktisk var det som skjedde, og saken dysses ned dessverre. Se selv og tenk selv, første link er den offisielle forklaringen, mens andre link er konspirasjonsteorien: https://www.youtube.com/watch?v=PK_iBYSqEsc
https://www.youtube.com/watch?v=LSz6Y7PwH3o

Siden vi tror på konspirasjonsteorien og samtidig synes teorien har blitt altfor lite omtalt, vil vi også gi dere en link til en organisasjon som fremmer konspirasjonsteorien: https://www.ae911truth.org/ (Løgner vinner hvis de ikke blir motsagt. Av den grunn har vi valgt å følge vår fornuft i denne saken.)

Bruken av ordet konspirasjonsteori kveler debatter. Det er farlig, da det potensielt kan skjule sannheter, som igjen skader utviklingen av samfunnet, som igjen svekker kampen mot lidelse (noe Allisfamily.org ikke kan tolerere). Et aktuelt eksempel er behandlingen avisa Nytid nylig fikk, se link: https://steigan.no/2017/09/16/klassekampen-vurderer-a-si-opp-samarbeidet-med-ny-tid/

Man kan jo lure på hvorfor ikke journalister ønsker å ta tak i noe mange mennesker er interessert i. I tillegg sies konspirasjonsteorier å være skadelig. Hvorfor ikke fjerne de uriktige teoriene ved hjelp av god journalistikk? Hva er journalistene redd for? Er det medienes eiere som bestemmer at dette ikke kan skrives om? (legg merke til hvordan vi i dette avsnittet skapte en liten konspirasjonsteori.)

Siste store konspirasjonsteori som nå blir ansett som sann er nedskytningen av flyet til Dag Hammerskjøld (daværende generalsekretær i FN). De som har ment at dette var en nedskytning og da altså mer enn et uhell/ulykke har blitt kalt konspiratorikere. I dag virker det som sannheten kommer frem allikevel. Se link: https://steigan.no/2017/09/28/fn-rapport-hevder-at-dag-hammarskjolds-fly-trolig-ble-skutt-ned/

Det er også viktig å legge merke til at det som regel er de som har makten (i vesten er dette USA), som indirekte avgjør når man kan benytte seg av ordet konspirasjonsteori, gjennom hva som er godtatt som politisk korrekt. Hvis for eksempel USA eller deres allierte har en teori som svekker deres fiender blir som regel ikke denne teorien betraktet som en konspirasjonsteori. Et aktuelt eksempel her er USAs beskyldninger om at Cuba har skadet flere ansatte ved den amerikanske ambassaden i Havanna. Se linker:

Påstanden som altså ikke blir en konspirasjonsteori: https://www.aftenposten.no/verden/i/qG8jL/-USA-hjemkaller-diplomater-fra-Cuba-etter-angrep

Den lite omtalte trolige sannheten:

https://forskning.no/ntb-sykdommer/myggmiddel-kan-vaere-arsak-til-syke-diplomater-pa-cuba/1565910

Se vår artikkel: Falsk flagg og sanne konspirasjonsteorier, for å se noen konspirasjonsteorier som har vist seg å være sanne.