Skogens språk og bevissthet

Akkurat som vi har mange ulike metoder for å holde kontakten med våre venner, har planter sine egne metoder for å kommunisere med hverandre. Den viktigste hensikten med dette er å hjelpe hverandre og advare planter i nærheten om truende farer som insekter, infeksjoner eller tørke. Slik at plantene som får beskjed om farene kan ta sine forholdregler.

En av metodene de bruker er å utsondere usynlige flyktige organiske forbindelser ut i luften. Andre planter sanser disse stoffene og vet hvordan de skal forsvare seg eller signalisere etter hjelp.

En annen metode skjer under jorda og foregår ved hjelp av sopp. Soppene forbinder røttene til forskjellige planter, slik at de kan overføre stoffer seg imellom og kommunisere spesifikke beskjeder.

Den siste måten plantene «snakker» på, er ved å skille ut kjemiske stoffer fra røttene. Disse sprer seg utover i jorda, tas opp av andre planter og varsler om fare.

Biologer kaller denne komplekse kommunikasjonen «wood wide web», eller «skogsnettet».

Kilde: Bladet Ny vitenskap, nr 4 2017

I en dansk dokumentar vist på NRK i juli 2019 som het: Kloke trær. Kom det mer frem:

I programmet kom det frem at trær lager lyder med røttene. De kan også høre vann og strekke seg etter det. De fant også ut at planter kan kjenne at mennesker kommer i nærheten av dem gjennom temperatur forandringer, energi (statisk elektrisitet) og fuktighet. Man behøver ikke ta på planten for at de skal føle oss. Planter kan også reagere forskjellig på forskjellige mennesker fordi mennesker sender ut forskjellig elektrisitet. Planter kan derfor kjenne igjen mennesker. Videre kom det frem at planter kan lære ting, noe som tyder på intelligens. Det viste seg også at trær trives best når de er mange og av forskjellig art.