Hva er egentlig kryptovaluta?

Hva er kryptovaluta?

Enkelt fortalt er kryptovaluta penger som kun finnes på internett. Kryptovaluta kjøpes for ekte penger.

Håpet kryptovalutaens tilhengere har er å gjøre betalinger enklere, raskere og billigere. Det finnes heller ingen sentral myndighet som lager pengene. Pengene lages av privatpersoner som har tilgang til stor datakraft, dette kalles mining (mining er å hjelpe kryptovalutaen med datakraft i dens daglige drift. For denne jobben får man kryptovaluta som for eksempel Bitcoins, og mengden kryptovaluta vokser).

Teknologien bak kryptovaluta kalles blockchain (se vår artikkel: Hva er blockchain?). Denne teknologien sørger for at ingen transaksjoner kan skjules (alt som skjer lagres). Behovet for banker forsvinner derfor, da man ikke lenger trenger en uavhengig tredjepart.

Vil du lese mer om emne kan du sjekke vår kilde.
Kilde: https://fundingpartner.no/investere/kryptovaluta-blockchain-teknologi-alt-du-trenger-a-vite/