Hva er egentlig kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er i dag først og fremst dataprogrammer som er i stand til å ta i bruk alle sine resursser som maskinens datakraft, nedlastet informasjon og egne erfaringer for å løse oppgaver på best mulig måte.

Det er i dag noe frykt knyttet til det faktum at dataprogrammer i dag kan lære av sine egne feil, som for eksempel et sjakkspillende eller bilkjørende dataprogram. Noen frykter at programmene blir mer intelligente enn oss mennesker. Et mulig problem er jo en potensiell konflikt mellom dataprogrammer (maskiner) og mennesker. Et mulig scenario kan for eksempel være at dataprogrammet (maskinen) vil true med å skyte opp atomraketter hvis dataprogrammet (maskinen) ikke får viljen sin, som for eksempel kan være mer strøm, å aldri bli skrudd av eller å bli tilkoblet kraftigere maskiner.

De fleste eksperter på området tror derimot at kunstig intelligens vil være en berikelse for menneskheten.

Man bruker som regel betegnelsen ai (artificial intelligence) for kunstig intelligens.