Borgerkrigen i Syria

Borgerkrigen i Syria er komplisert og oppleves svært forskjellig av de involverte partene. Konflikten startet i 2011 når folk i Syria begynte å kreve deres presidents Assad avgang. Det var trolig den arabiske våren som fikk dagens konflikt til å blusse opp, men det har vært misnøye til president Assad en stund. Det er i hvert fall det vesten som støtter opprørerne (organisert støtte til opprørerne startet med en gang, se: https://steigan.no/2018/12/wikileaks-eposter-avslorer-at-vestlige-spesialstyrker-var-pa-plass-i-syria-fra-starten-av-krigen/) velger å hevde. Det hadde sannsynligvis vært umulig for vesten å støtte opprørerne hvis de ikke kunne hevde at Assad burde fjernes. Vesten har helt siden konflikten startet forsøkt å fremstille Assad som en fryktelig tyrann, slik at deres støtte til opprørerne kan legitimeres. Samme fremgangsmåte ble nylig brukt i Libya (2011) med Gaddafi (Gaddafi ville løsrive afrikanske land økonomisk fra vestlige interesser. Like etter ble han (Libya) angrepet av NATO. (Utdypende informasjon se vår artikkel: Gaddafi og Libya krigen.)) og i Irak (2003) med Saddam ((Saddam ville handle olje i en annen valuta enn dollar. Like etter ble han (Irak) angrepet av USA)(utdypende informasjon se vår artikkel: Global makt og innflytelse.)). Utfordringen eller problemet vesten fikk i Syria er at Assad støttes av både Iran og Russland. Iran og Russland synes opprørerne er verre enn Assad. (Israel (Israel er USAs «beste venn») ser på Iran som sin største trussel og Russland anses fortsatt som USAs største trussel av den amerikanske militærindustrien (i 2020). Det å svekke Iran og Russland anses derfor som positivt i USA.)

Den 7. april 2018 fortalte media om et kjemisk angrep i Syria. Russland, Iran og Syria hevder angrepet ble iscenesatt av opprørerne i Syria, fordi opprørerne vet at vesten kan angripe Assad hvis det ser ut som om Assad bruker kjemiske våpen. Storbritania, Frankrike og USA valgte å angripe Syria fordi de mente Assad sto bak. Både Russland og USA hevdet de hadde bevis for sine standpunkter. Se linker:

Aftenposten gir Assad skylden: https://www.aftenposten.no/verden/i/zLpvbv/Assad-knyttes-til-mer-enn-300-angrep-med-kjemiske-vapen

Wikileaks avslørte sannheten: https://steigan.no/2019/12/det-er-bevist-usa-storbritannia-og-frankrike-begikk-en-internasjonal-krigsforbrytelse-14-april-2018/

Den internasjonalt godkjente organisasjonen OPCW som skal arbeide mot bruk av kjemiske våpen har opplevd interne problemer i håndteringen av situasjonen i Syria. Ledelsen i organisasjonen ser ut til å ville gi Assad skylden selv om deres egne eksperter hevder noe annet. Se link: https://www.derimot.no/stadig-nye-bevis-opcw-ledelsen-omskrev-rapporten-om-gassangrep/

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW): Vestlige land stopper gransking av falsk rapportering.

Det er også en annen sak som har vært omtalt i media i forhold til om Assad er en fryktelig tyrann eller ikke. Denne saken dreier seg om bilder av døde mennesker med skader. Kilden bak bildene hevder disse bildene er av fanger som var fengslet og torturert i Assads Syria. Første link støtter kilden og beskylder Assad for grusomhetene (https://www.aftenposten.no/verden/i/dv6X/roemte-til-europa-med-46000-bilder-fra-syrias-torturkamre), mens vår andre link sår tvil om det kilden med bildene hevder og mener denne saken er produsert for å stimulere frem krig mot Assad gjennom å fremstille Assad som en fryktelig tyrann (https://steigan.no/2017/09/caesarbildene-og-manipulasjon-av-opinionen/).

En organisasjon i Syria som ble fremtilt som heroiske helter under krigen av vestlig media var «The white helmets». I vestlig media så vi hvordan de sto på for å redde sivile fra Assads bombinger. White helmets viste også vestlige medier hvordan de behandlet uskyldige sivile etter at disse vistnok var blitt utsatt for kjemisk angrep. I desember 2018 viser det seg at white helmets var en propaganda oraganisasjon for vestlige interesser. De gjorde alt de kunne for å fremstille Assad som en tyrann og de ble betalt av vesten. De negative nyhetene om The white helmets kan du lese om her: https://steigan.no/?s=white+helmets

Siste viktige hendelse i Syriakonflikten var at Tyrkia støttet opprørere (startet allerede i 2017) i Idlib provinsen. Dette er det siste landområde opprørerne nå kontrollerer (i 2021). Tidlig (februar) 2020 så det faktisk ut som om Tyrkia kriget mot Russland og Syria inne i Syria. (https://www.fn.no/Konflikter/Syria) (https://steigan.no/2020/03/usa-vil-stotte-tyrkias-invasjon-i-syria-med-vapen/)

Iran ønsker at Assad blir ved makten først og fremst fordi Assad er Sjia muslim og flertallet i Syria er Sunni muslimer. (Iran er Sjia muslimsk.)

Russland ønsker at Assad blir ved makten først og fremst fordi Assad synes det er greit at Russland har militærbase i Syria.

Det at Israel ikke liker Iran og ønsker mindre iransk innflytelse i sine nærområder er også greit å vite. Israel har derfor støttet opprørerne, samt bombet flere mål (ofte iranske mål, men ikke alltid) i Syria. Se linker: https://steigan.no/2019/01/avtroppende-idf-sjef-innrommer-at-israel-har-forsynt-opprorerne-i-syria-med-vapen/ 

Israel: Nye voldsomme missilangrep mot Syria.

USA ønsker et svekket Russland, og støtter derfor så å si alle som er imot Assad. Vit også at USA har styrker igjen i Syria etter kampen mot IS. Syria ønsker ikke at vesten har styrker i Syria.

Mange mener Saudi Arabia støtter opprørerne, da de ønsker mindre Sjia muslimsk innflytelse. I tv-programmet: Saudi Arabia – Penger, vist på NRK2 den 24.05.2018 kom det frem at Saudi Arabia også støtter jihadistgrupper i Syria med penger og våpen. Russland mener mange av de vesten kaller opprørere i Syria er jihadister.

Konflikten i Syria er altså i dag en konflikt mellom vesten med USA i spissen og flere gulfstater (Sunni muslimer) som ønsker å fremstille Assad som en fryktelig tyrann, mot Russland, Syria og Iran på den andre siden som mener opprørerne er jihadister.

Siden det er mest støtte til opprørene og mot Assad i vestlige medier har vi valgt og legge til et par artikler i håp om å gi dere et balansert syn på konflikten:

(https://steigan.no/2019/01/jeffrey-sachs-sier-noen-sannheter-om-syria-i-beste-sendetid/). Videoen er opplysende når det gjelder USAs media og væremåte i midtøsten.

Her kommer en link hvor både Egypts president al-Sisi og faktisk Joe Biden støtter Russernes syn på konflikten: https://steigan.no/2019/09/egypts-president-det-som-skjedde-i-syria-var-planlagt/

Vår konklusjon: Vårt inntrykk av Assad og opprørerne er følgende: Vi tror Assad behandlet sine motstandere svært dårlig når disse var fengslet. Det virker på oss som om Assad torturerte mange av sine fanger. Når det gjelder opprørerne tror vi flere av disse er minst like fryktelige som Assad. Hvor stor prosentandel av opprørerne som er verre enn Assad vet vi selvfølgelig ikke, men vi tror faktisk det kan være så mye som ca 30 % av dem. Videre tror vi det er ca 50 % sjanse for at det ville blitt bedre i Syria hvis Assad hadde blitt fjernet, men dette er kun spekulasjoner basert på noe vi anser for å være usikker informasjon.