Hva er blockchain?

Blockchain, eller på norsk: Blokkjede

Blockchain er teknologien som ligger bak Bitcoin og annen kryptovaluta. Selv om kryptovaluta er blockchains mest kjente anvendelse, kan blockchain-teknologien brukes til langt mer.

Det er få som er i tvil om at blockchain har potensial til å skape drastiske endringer i mange industrier og bransjer.

I blockchains lagres alt, samtidig som det gjøres tilgjengelig for alle brukere. Mellommenn blir overflødige. Man trenger altså ikke en uavhengig tredjepart. Blockchain er med andre ord en digital oversikt over all nødvendig informasjon slik at man ikke kommer noen vei med lureri eller løgn. All nødvendig informasjon blir lagret tusenvis av steder rundt om i verden på forskjellige datamaskiner. Hver gang det skjer noe lagres dette overalt i systemet/blokkjeden.

Teknologien fungerer slik at all informasjon som lagres får en helt unik kode. Hvis noe forandres ved det som lagres (kan være så lite som et punktum) får denne «nye» informasjonen en helt ny kode. Slik fjernes mye risiko.

Kilde: https://fundingpartner.no/investere/kryptovaluta-blockchain-teknologi-alt-du-trenger-a-vite/