Historien om IS

IS sin historie startet da USA begynte å trekke sine styrker ut av Irak i 2011. Iraks daværende statsminister Nouri al-Maliki skulle styre Irak, men det ble raskt tillits problemer mellom sunni og shia krefter i Malikis regjering. Maliki som selv er shia, presset sunni muslimer ut av regjeringen. Denne tendensen spredde seg og snart ble sunnier undertrykt i Irak av en shia vennlig regjering.

(I Irak er det ca 65% Shia og 35% Sunni muslimer)

Ute i ørkenen i Irak samlet den sunni vennlige organisasjonen al-qaida seg til kamp (2011). I tillegg kom flere sunnier til, som tidligere hadde arbeidet i byråkratiet under Saddam. Dette skjedde trolig takket være Nouri al-Malikis fremgangsmåte ovenfor sunnier i Irak. IS leder al-Baghdadi kom også nå. (al-Baghdadi hadde tidligere vært leder for al-Qaidas avdeling i Irak) Sommeren 2011 drar en del av disse sunniene til Syria for å slutte seg til de som kjemper mot Assad der. Da tar denne sunni gruppen form og blir til IS med al-Baghdadi som leder.

Maliki fortsetter utrenskningen av sunnier fra ledende posisjoner i Irak, og en betydelig splittelse oppstår nå mellom shiaer og sunnier i Irak. Sunni miljøene i opposisjon til Maliki mottar økonomiske midler fra rike sunnier. I tillegg tar den militære delen av sunni opprørerne kontroll over oljefelter og tjener penger på det.

I 2012 befrir IS al-Qaida fanger fra en rekke irakiske fengsler. Og i mars 2013 begynner de å bruke al-Qaidas svarte flagg samt navnet ISIS (Den islamske staten i Irak og Syria) eller ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten).

Ved en av deres demonstrasjoner i Irak april 2013 ble noen politimenn drept og Maliki svarte med rå makt. Malikis styrker dreper her hundrevis av sunnier. Dette førte til at IS fikk flere sympatisører, og i oktober 2013 drar Maliki til Washington for å søke hjelp. Han får litt hjelp og slår igjen til mot sentrale sunni miljøer i desember 2013. Dette fører til at enda flere sunniene samler seg i opprør mot Maliki.

I 2014 blir det skikkelig krig, IS tar nå militær kontroll over flere byer i Irak. IS begynner også å filme likvideringer av sine motstandere. Den 29 juni 2014 erklærer IS et kalifat (et rike/nasjon styrt av en kalif (muslimsk leder)), en islamsk nasjon for alle muslimer som ikke anerkjenner politiske grenser.

Da IS truet med å angripe Erbil (stor kurdisk by med mange utenlandske olje selskaper) nord i Irak begynner USA med flyangrep på IS. USA krever nå at Maliki trekker seg hvis Irak ønsker ytterligere hjelp. Maliki trekker seg en uke etter dette. USA trapper opp luftangrepene. Da svarer IS med fler henrettelser på video.

I 2014 kontrollerte IS store deler av Syria og Irak. USA ønsket først ikke å sette inn bakkestyrker mot IS. Etterhvert sender Norge styrker til Irak for å lære opp irakiske styrker slik at disse igjen kan ta kontroll over landet. Eksperter sier i denne tiden at det vil være nesten umulig å gjennvinne kontroll over Irak uten bedre samarbeid mellom sunnier og shiaer i Iraks byråkrati og regjering.

En annen side ved IS som kom frem da de erobret byen Dabiq i august 2014, er deres syn på seg selv i forhold til Islam. For i islamske tekster nærmere bestemt ahadith (overleveringer av utsagn fra profeten Muhammed) står det følgende. «Den siste timen vil ikke komme før romerne ankommer al-Amaq eller Dabiq. En hær av de beste soldater i hele verden på den tiden vil komme fra Medina for å stanse dem». Al-Amaq er et slettelandskap i nærheten av Dabiq. Professor Bernard Haykel ved Princeton University i New Jersey i USA mener IS tror at de er muslimene som skal slåss mot de vantro i det store slaget og til slutt beseire Roma. Dabiq er nevnt i flere islamske tekster som et sted der et stor slag skal finne sted. Slaget skal være forløperen for endetiden, sier Bernard Haykel. IS har aktivt vist frem at de er ankommet Dabiq, noe som tyder på at de nå venter et angrep fra romerne/Roma. Roma/romerne i denne sammenheng har av mange vestlige analytikere blitt regnet for å være vesten.

Den 13.08.2015 åpnet den tyrkiske utenriksministeren for at Tyrkia vil sette inn væpnede bakkestyrker i kampen mot IS i Syria. Tyrkia ønsker å opprette en militær sikkerhetssone i Syrias nordlige del ved grensen mot Tyrkia. Dette området omfatter byen Dabiq, noe som gjør situasjonen spesielt interessant med tanke på IS sin oppfattelse av situasjonen.

Musa Cerantonio, som har blitt utpekt som en av de to mest innflytelsesrike spirituelle autoritetene for fremmedkrigere av tenketanken International Center for The Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), er det verdt å legge merke til. I hans bok: Which nation does Rum in the ahadith of the last days refer to? (Hvilken nasjon er det Roma i ahadith av de siste dager refererer til?) hevder Musa Cerantonio at Roma, som det refereres til, er Tyrkia. Og i 2015 sto altså IS i Dabiq og ventet på Roma, Roma som altså av mange fremmedkrigere regnes for å være Tyrkia. Tyrkia som nevnt tidligere åpnet den 13.08.2015 for å angripe stedet (Dabiq) med bakkestyrker.

Etter først å ha utelukket å plassere militære styrker i Syria åpnet USA den 30.10.2015 for å allikevel plassere styrker i Syria. Disse styrkene skulle tilby trening, råd og assistanse til moderate opprørsgrupper i Syria. Norge åpner også for dette den 02.05.2016. De norske styrkene skal i likhet med de fra USA kun være støtte for syriske opprørsgrupper i kampen mot IS.

Den 16.10.2016 ble det bekreftet at tyrkisk støttede syriske opprørere har erobret byen Dabiq fra IS. Dette svekket muligens IS sin kampmoral, og bare få dager senere angriper Irakiske og Kurdiske styrker støttet av USA byen Mosul i Irak. Mosul er IS sin største by.

Byen Raqqa er IS sitt hovedsete i Syria og blir også regnet som IS sin hovedstad. Den 1 juni 2017 er det klart at IS vil tape Mosul i Irak, og fokuset blir nå rettet mot IS sin siste store by Raqqa.

Raqqa ble beseiret den 20 oktober 2017. Samtidig har Assad som er president i Syria tidligere uttalt at han er fast bestemt på å igjen ta kontroll over hele Syria.

I februar 2019 uttaler Donald Trump at IS blir nedkjempet innen en uke. Han sikter da sikkert til overtagelsen av de siste landområdene IS da kontrollerer i Syria. Eksperter sier det å bekjempe IS kommer til å bli en langvarig affære, da IS trolig har mange sovende celler som kan drive terror i lang tid fremover selv om de mister sine siste landområder.

Den 23 mars 2019 ble det klart at IS har tapt sine siste landområder som var byen Baghouz i Syria. Det var kurdiske styrker med støtte fra USA som nedkjempet dem.

Allikevel virker det som om IS ikke gav opp sin kamp. I april 2019 like etter terror angrepene på Sri Lanka 21.april 2019 gikk nemlig IS Leder Abu Bakr al-Baghdadi ut offentlig i en video. Dette er faktisk kun andre gangen han uttaler seg offentlig.

IS lederen Bagdadi ble drept av amerikanske spesialstyrker i Syria den 27.10.2019.
Selv om IS nå har mistet sin leder og sine landområder er de fortsatt en terrortrussel. De har også støttespillere på Sinai halvøya (Ansar Bait al-Maqdis) og nord i Nigeria (Boko Haram).

Kilder:

Brennpunkt: historien om IS, 18.11.2014

Vårt land, 7.mars 2015

Vårt land, 14.august 2015

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/forsvaret/norge-sender-spesialstyrker-til-krigen-mot-is-aapner-for-aa-sende-norske-soldater-inn-i-syria/a/23673036/

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/syria/usa-sender-spesialstyrker-til-syria/a/23552444/

http://www.klassekampen.no/article/20161016/NTBU/886563743

https://www.nrk.no/urix/kurderne-feirer-i-raqqa_-araberne-lite-synlige-1.13742123

https://www.aftenposten.no/verden/i/EogPma/IS-la-an-til-a-bli-knust_-men-na-styrker-de-seg-igjen-Tyrkia-far-skylden

https://www.aftenposten.no/verden/i/K3zBX4/USA-stottede-opprorere-erklarer-seier-over-IS-i-Baghouz

https://www.aftenposten.no/verden/i/wP3o1d/Ny-propagandavideo-av-den-antatte-IS-lederen—Kan-vare-moralsk-vitaminsproyte-for-tilhengerne