Hva er fagbevegelse?

Fagbevegelse er fellesbetegnelsen på organisasjonene til de arbeiderne som organiserer seg for å fremme sine ønsker i forhold til lønn, arbeidsmengde og arbeidsforhold ovenfor sin arbeidsgiver. I Norge er LO den største fagbevegelsen.

Før i tiden var det et anstrengt forhold mellom fagbevegelse og kapitalistene/bedriftseierne (kapitalismen), men i dag er det langt vennligere. I praksis er de jo egentlig avhengige av hverandre for å eksistere.

Kapitalismen, altså kapitalistene/bedriftseierne trenger kunder med penger (folk med ok lønn (som fagbevegelsen sørger for)) for å tjene penger og holde kapitalismen i gang. Kapitalismens støttespillere (høyresiden i politikken) har også vært redd revolusjonen Marx skrev om (for info om Marx og revolusjonen se vår artikkel: Revolusjon) for ca 150 år siden. Derfor har det vært viktig for kapitalismens støttespillere å gjøre kapitalismen eller altså arbeidssituasjonen for folket akseptabel, men kun i verdens mest innflytelsesrike land. Kapitalismens fremste støttespillere ønsker som regel en fagbevegelse her. De land som ikke har noen global innflytelse er mindre interessante for kapitalistene, da en global revolusjon som kan true kapitalismens eksistens neppe vil bli vellykket hvis den starter i fattige land. Allikevel er for eksempel 8-timersdagen innført i arbeidslivet nesten overalt i verden, og dette er mye takket være fagbevegelsen og deres støttespillere (venstresiden i politikken).

Fagbevegelsen er egentlig også avhengig av kapitalismen for å eksistere. Dette er fordi hvis alle bedrifter hadde vært overtatt av arbeiderne (i en vellykket marxistisk revolusjon skjer det) ville arbeiderne fått ansvaret for driften av bedriften selv. De ville altså ikke hatt noen grunn til å organisere seg for å kjempe/fremme sine krav/ønsker lenger, da de altså etter en marxistisk revolusjon selv styrer bedriften. Det er nok noen folk internt i fagbevegelsen som ønsker revolusjonen velkommen selv om deres arbeidsplass ville forsvunnet, men etter vår mening blir det færre og færre av dem. Når det er sagt er dette muligens i ferd med å snu, da partiet Rødt (et revolusjonært parti på venstresiden i politikken) har økt sin oppslutning de siste årene.