Jordas magnetisme

Magnetisme er en usynlig kraft. Alle magneter har to poler. Den ene kalles «nordpolen», og den andre kalles «sydpolen». Nordpolen på en magnet tiltrekkes av sydpolen på en annen magnet. Når ulike poler føres sammen, vil de feste seg til hverandre, men prøver du å føre sammen to like poler, altså nordpolen og nordpolen eller sydpolen og sydpolen, vil du ikke klare det.

Jorda er faktisk en magnet. Det er jernet inni jordkloden som skaper magnetiske krefter her. Jorda selv har en nordpol og en sydpol. Det rare er at den magnetiske nordpolen er ved jordens sydpol og den magnetiske sydpol er ved den jordiske nordpol.

Siden jordkloden har to magnetiske poler kan kompass fungere. Endene på kompassnåla tiltrekkes hver sin jordiske magnetpol, og kan derfor hele tiden vise riktig retning.

Kilde: wikipedia og boka: Hvem var Albert Einstein (2008), av: Jess Brallier og Robert Andrew Parker