Noen av Einsteins sitater

-Hvis man med våre begrensede midler forsøker å trenge inn i naturens hemmeligheter, så vil man finne at det bak alle de lovene og forbindelsene man kan oppdage, er noe underfundig, uhåndgripelig og uforklarlig. Ærefrykt for denne kraften bak alt vi kan fatte, er min religion. I så måte er jeg faktisk religiøs.

-Fred kan ikke bevares med makt, den kan bare oppnåes ved forståelse.

-Hvis A er lik suksess: Da er formelen: A=X+Y+Z, der X er arbeid, Y er adspredelse (hobby) og Z er å holde munn.

-Gud spiller ikke terninger.

-Vitenskap uten religion er lam, religion uten vitenskap er blind.

-Ordet Gud er for meg intet mer enn et uttrykk og et produkt av menneskelige svakheter, bibelen er en samling hederlige, men likevel primitive legender som er ganske barnslige. Ingen tolkning, uansett hvor subtil den er, kan forandre dette for meg.

-Verden er en farlig plass å leve. Ikke på grunn av de onde, men på grunn av dem som ikke gjør noe med dem.

-Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.

-Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere.

-De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt.

-Det er svært sjelden jeg tenker i ord. En tanke dukker opp, og så prøver jeg kanskje å uttrykke den i ord etterpå.

-Den mest betagende (flotteste, største) følelsen vi kan oppleve, er den mystiske. Denne fundamentale følelsen som står ved vuggen for all sann kunst og vitenskap. Å fornemme at det bak alt som kan oppleves ligger noe som vår tanke ikke kan fatte. I den forstand, og bare i den forstand , er jeg et religiøst menneske.

-Vi er i samme situasjon som et lite barn som kommer inn i et enormt bibliotek fullt av bøker på mange språk. Barnet vet at noen må ha skrevet disse bøkene, men det vet ikke hvordan. Det forstår ikke språkene de er skrevet på. Barnet har en vag anelse om en mystisk orden i måten bøkene er oppstilt på, men kjenner den ikke. Det slår meg at slik er også holdningen til Gud hos selv det mest intelligente menneske.

-De store og rene personligheters eksempel er det eneste som kan lede oss med edle tanker og handlinger. Penger appellerer bare til egoisme og inviterer til konstant misbruk. Kan noen for eksempel se for seg Moses, Jesus eller Gandhi bevæpnet med en pengesekk?

-Lær av gårsdagen, lev for idag, håp for morgendagen.

-Den som leser for mye og bruker hjernen for lite vil falle for late tankevaner.

-Intellektet har et skarpt øye for metoder og verktøy, men er blindt ovenfor mål og verdier.

-Mange av oss skammer seg over lurvede klær og loslitte møbler. Det ville være bedre om vi skammet oss over lurvede tanker og loslitt livssyn.

-Hva er meningen med menneskets liv eller hvilken som helst skapnings liv? Å kjenne et svar på dette spørsmål er å være religiøs.

-Det fins to måter å leve på. Den ene er som om ingenting var et mirakel. Den andre er som om alt var et mirakel.

-Det som virkelig interesserer meg, er om Gud hadde noe valg da han skapte verden.

-Prøv ikke å bli vellykket, prøv heller å bli et verdifullt menneske.

Kilder: Boka, Hvem var Albert Einstein (2008), av: Jess Brallier
https://no.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
https://historienet.no/vitenskap/einstein-geniale-sitater-om-livet
http://sitatet.no/albert-einstein-sitater/
http://www.tenkerenketil.com/57546364