Størrelser og avstander i vårt solsystem

Hvis vi tenker oss at solas diameter er 30 cm (en vannmelon) , blir jordas diameter bare 2,7 mm
(stort sandkorn). Avstanden mellom sola og jorda blir 12,5 meter. Avstanden mellom jorda og månen blir 8,2 cm, og månen blir 0,7 mm i diameter.

Jupiter ville vært 3 cm i diameter. Og avstanden fra Jupiter til sola ville vært 168 meter. Pluto hadde hatt en diameter på 0,4 mm, og vært 1,3 km fra sola.

Den nærmeste nabostjerna til sola ville vært ca 9 000 km unna. Avstanden fra Trodheim til godt under ekvator.

Lyshastigheten ville vært på 6,5 cm per sekund. Et lysår blir da ca 2 000 km, altså omtrent som Norge på langs.

Artig tilleggsinfo: Det er flere stjerner i den kjente delen av universet enn det er sandkorn på alle verdens strender. Og det er flere atomer i et enkelt sandkorn enn det er stjerner i den kjente delen av universet.

Se dette figurativt: https://www.timeanddate.no/astronomi/planeter/storrelse

Kilde: https://kjektavite.blogspot.com/2017/12/den-store-tomheten-i-solsystemet.html