Årsaken til dagens terror?

I 2017 kom det ut en bok (Terrorens rike) skrevet av tidligere norsk ambassadør til Saudi Arabia Carl Schiøtz Wibye. Wibye skriver at dagens al-Qaida og IS er dypt inspirert av den saudiske wahhabismen.

Saudi-Arabia styres av en allianse mellom kongefamilien al-Saud og et presteskap som bygger på læren til Muhammed ibn Abdul Wahhab (wahhabismen).

Wahhab ville renske islam fra folkereligiøsitet og modernitet som brøyt med hvordan han mente at muslimene hadde levd på profeten Mohammeds tid. Wahhab mente at alle muslimer som ikke fulgte hans fortolkning av islam var frafalne og kunne drepes.

Fra 1938 gikk saudierne inn i et samarbeid med USA om å utvinne landets olje. Mye av pengene har de brukt på å spre sin versjon av islam over hele verden. Fra 1973 til 2002 overførte saudierne 87 milliarder dollar til wahhabi-prosjekter i andre land (mer enn Sovjetunionen brukte på å spre kommunismen under den kalde krigen). Fra 1982-2002 bidro Saudi Arabia til å bygge mer enn 1500 moskeer og mer enn 2000 islamske institusjoner i utlandet, blant annet i Europa. Siden 1985 har saudierne spredt mer enn 250 millioner eksemplarer av Koranen i en kommentert versjon der wahhabienes tolkning av omdiskuterte vers står skrevet i margen. Titusenvis av utenlandske studenter har blitt uteksaminert i religiøse studier ved wahhabittiske skoler i Saudi-Arabia. Fortsatt lærer saudiarabiske barn på skolen at jøder og kristne er fiender av muslimer, og at en ikke må inngå vennskap med dem, og at det er riktig å drepe homofile, frafalne, polyteister og ekteskapsbrytere.

Kilde: Bladet, Sosialistisk framtid, utgave nr 3 2017

Mer info om denne saken finnes her: http://www.hannenabintuherland.com/uncategorized/norges-tidligere-ambassador-til-saudi-arabia-carl-schiotz-wibye-i-revolusjonerende-samtaler-med-the-herland-report/