Lær litt om verdens mektigste

Vi vil i denne artikkelen se på hvem som har størst innflytelse i USA. Vi har valgt å fokusere på USA da det er dette landet som har og har hatt størst innflytelse globalt de siste 100 årene.

De industriene med størst fotavtrykk og påvirkningskraft i USA i dag er militærindustrien (som tjener på krig og konflikt), media (påvirker folks meninger), de store finans institusjonene (blant annet banker) og de store IT selskapene (Google (som nå eies av Alphabet), Facebook, Microsoft osv). Det oppsiktsvekkende er at disse industriene langt på vei kontrolleres av noen meget få selskaper (https://steigan.no/2020/12/de-eier-bankene-vapenindustrien-merkevarene-mediene-og-teknogigantene/). Siden politikere skiftes ut med tiden mens disse selskapene/interessene forblir de samme unnlater vi å fokusere på kongressen i USA, selv om denne institusjonen selvfølgelig er svært mektig.

Så, hva ønsker så disse mektige selskapene? Vi tror de først og fremst ønsker mest mulig og friest mulig kapitalisme, over alt i hele verden. Da har de sterkeste/rikeste de beste forutsetningene for å bli enda sterkere/rikere. Derfor liker de sannsynligvis ikke selskaper som NRK eller stater som Kina eller Russland hvor staten har stor innflytelse over økonomien. De vil altså sannsynligvis ha størst mulig tilgang til ressurser og markeder, hvor det er færrest mulig regler, samt et sterkt politi som beskytter eiendommene deres. I Norge tror vi Fremskrittspartiet/Høyre er deres foretrukne partier. Internasjonalt er det USA som er denne politikken største/sterkeste forkjemper. (I juni 2019 fikk World Economic Forum (organisasjonen til de aller rikeste i verden) inngått en avtale med FN som vil stimulere frem mer privatisering (kapitalisme) av viktige samfunnsfunksjoner https://steigan.no/2019/10/hundrevis-av-frivillige-organisasjoner-protesterer-mot-at-milliardaerklubben-wef-har-tatt-kontroll-over-fn/).

Historisk sett er det vesten med USA i spissen som har fremmet (med bruk av blant annet økonomisk blokade/boikott, krig og/eller mediekampanjer) disse interessene verden over. USA og vesten hevder som regel da de kjemper for demokrati og mot diktatur. At landet det da kjempes om må innføre en markedsstyrt økonomi (kapitalisme) hvis USA/vesten vinner snakkes det ikke om. (PS: Kommunistiske stater og kommunismen/sosialismen kjemper mot at samfunnet utvikles av kapitalismen, altså er markedsstyrt.)

Vi anbefaler dere videre å lese våre artikler som heter: Forstå dagens marked, Noe alle burde vite om media og Hvorfor har kommunistiske land bare et politisk parti?

Nettstedet Steigan.no har laget artikler om temaet: Deep State

https://steigan.no/2019/10/djupstaten-kommer-ut-av-skapet/

https://steigan.no/2019/11/ex-cia-sjef-takk-gud-for-djupstaten/