Lær litt om verdens mektigste

Vi vil i denne artikkelen forsøke å fortelle litt om de med størst innflytelse i USA. Vi har valgt å fokusere på USA, da det er dette landet som har og har hatt størst innflytelse globalt de siste 100 årene.

De industriene med størst fotavtrykk og påvirkningskraft i USA i dag er militærindustrien (som tjener på krig og konflikt), media (påvirker folks meninger), de store finans institusjonene (blant annet banker) og de store IT selskapene (Google (som nå eies av Alphabet), Facebook, Microsoft osv). Det oppsiktsvekkende er at flere av disse industrienes betydeligste eiere kun er noen svært få selskaper. (https://steigan.no/2020/12/de-eier-bankene-vapenindustrien-merkevarene-mediene-og-teknogigantene/). Siden politikere skiftes ut med tiden mens disse selskapene/interessene forblir de samme unnlater vi å fokusere på kongressen i USA, selv om denne institusjonen selvfølgelig er svært mektig.

Så, hva ønsker disse mektige selskapene? Vi tror de først og fremst ønsker mest mulig og friest mulig kapitalisme, over alt i hele verden. Alt blir da markedsstyrt («den sterkestes rett») (helsetjenester, medisiner, energi, utdanning, kommunikasjonstjenester, ferskvann, sikkerhet osv), istedenfor at staten forsøker å kontrollere dette på en forsvarlig og rettferdig måte. Da har de sterkeste/rikeste de beste forutsetningene for å bli enda sterkere/rikere. Derfor foretrekker de ikke måten de nordiske landene organiserer sine økonomier på (stor offentlig sektor). De vil altså at privat kapital skal ha størst mulig tilgang til ressurser og markeder, hvor det er færrest mulig begrensende regler. Disse holdningene mener vi ligger langt til høyre i politikken. Internasjonalt er det USA som er denne politikken største/sterkeste forkjemper. (I juni 2019 fikk World Economic Forum (organisasjonen til de aller rikeste i verden) inngått en avtale med FN som vil stimulere frem mer privatisering (kapitalisme) av viktige samfunnsfunksjoner https://steigan.no/2019/10/hundrevis-av-frivillige-organisasjoner-protesterer-mot-at-milliardaerklubben-wef-har-tatt-kontroll-over-fn/).

Historisk sett er det vesten med USA i spissen som har fremmet (med bruk av blant annet økonomisk embargo/blokade/boikott, krig og/eller mediekampanjer) disse interessene verden over. USA og vesten hevder som regel da de kjemper for frihet og demokrati og mot diktatur. At landet det da kjempes om må innføre en markedsstyrt økonomi (kapitalisme) hvis USA/vesten vinner snakkes det ikke om. (PS: Kommunistiske stater og kommunismen/sosialismen kjemper mot at samfunnet utvikles av kapitalismen, altså være markedsstyrt.)

All business (alle foretak/bedrifter/selskaper) blir da kalt verdiskapning, selv om det de gjør muligens er skadelig/ødeleggende. I tillegg jakter egentlig all business først og fremst kun mer penger. Man må altså hele tiden passe på at de ikke utnytter/forurenser/tilsetter/slurver osv, da dette eventuelt ville kunne gi dem mer penger. Husk at det å ta hensyn svekker konkurransekraften til all business. Hvis verden er kapitalistisk er den også først og fremst markedsstyrt og det meste blir business. Menneskeheten styres og utvikles da først og fremst kun av ønsket om å tjene mest mulig penger. Det synes vi er langt fra optimalt.

Resultatet blir da for eksempel: Krigsleker, avhengighetsskapende «medisiner», salgsfokus på sterke degraderende/utdaterte verdier (f.eks: Tøff = flink til å sloss/krige (film/dataspill)), tvangsforing/skadelig oppdrett av dyr, antibiotika resistens, skadelige tilsetningsstoffer, fordummende/forvrengt journalistikk skapt for å forsvare de rikes/kapitalistenes interesser osv. Videre stimulerer kapitalismens misbruk av frihetsbegrepet opprettholdelsen av de rikes/kapitalistenes utnytting/utbytting av både natur, dyr og mennesker (F.eks: Kapitalisters frihet til å betale lave lønninger svekker den totale friheten til folk i samfunnet). Vi tror også den evige konkurransen mellom alle, det evige behovet for mest mulig penger, og den evige kampen for å opprettholde det kapitalistiske samfunn er meget ødeleggende/skadelig (Se vårt forslag angående hva vi mener bør gjøres i punkt 17. Politikk i Religionen).

Det ser også ut som at noen må være (alltid er) svært rike (forbildene), og noen svært fattige (skrekk eksemplene), i kapitalismen. Resten av folket kommer mellom disse gruppene. Hvis det blir for mange rike (folk som egentlig ikke behøver å jobbe), bryter systemet sammen. Folk flest må alltid jobbe «hardt» i et velfungerende kapitalistisk system.

Så hva skjer når vi utvikler maskiner som jobber for oss mennesker? Jo, i dag (kapitalismen) blir det da mer fortjeneste/penger til kapitalistene/eierne (Hvis folkeviljen hadde styrt, kunne alle fått mer ferie!). Kapitalismen tjener først og fremst eierne/de rike/kapitalistene. Men hva hvis folk flest ikke ønsker å hele tiden konsumere mer? Da svekkes arbeidslysten og kapitalismen/systemet gir ikke like stor fortjeneste til eierne/kapitalistene lenger.

Kapitalister og kapitalismen er også tjent med å splitte folk opp i forskjellige grupper (svart og hvit, liberal og konservativ, kristen og muslim, høyre og venstre i politikken osv) og blåse opp motsetningene dem imellom innen ethvert demokrati/samfunn. Det tjener kapitalismen da dette motvirker en folkelig samling mot dagens økonomiske system (kapitalismen). For utfyllende info, se vår artikkel: Revolusjon

For en dypere forståelse av ringvirkningene denne politikken har kan dere lese våre artikler som heter: Forstå dagens marked, og: Noe alle burde vite om media.

Om noen få år vil Kina sannsynligvis få plass i denne artikkelen, da verden snart har to supermakter USA og Kina. Litt mer info om Kina, makt og global innflytelse finnes i våre artikler: Global makt og innflytelse, og: Hvorfor har kommunistiske land bare et politisk parti?

Når det gjelder temaet Deep State har nettavisen Steigan.no skrevet litt, se linker:

https://steigan.no/2019/10/djupstaten-kommer-ut-av-skapet/