Hvorfor har kommunistiske land bare et politisk parti?

Hvorfor har kommunistiske land bare et politisk parti?

Selv om vi skriver kommunistiske land i tittelen for denne artikkelen er det viktig å vite at det ikke finnes eller har eksistert noe kommunistisk land. Dette høres sikkert rart ut, men la oss forklare: Det folk i vesten har oppfattet som kommunistiske land er land styrt av kommunistiske partier, men ingen av disse landene har allikevel vært kommunistiske. Kommunisme er for kommunister menneskehetens siste samfunnstadium (her skal det faktisk ikke være politiske partier overhode), men ingen land styrt av kommunister har enda kommet så langt. Det stadium disse landene som vi i vesten altså feilaktig beskriver som kommunistiske kaller det samfunnstadium de selv mener de befinner seg i, er sosialisme. Kommunistiske land ser altså på seg selv som sosialistiske land, ikke kommunistiske.

Allikevel vil vi bruke «vestens» noe upresise beskrivelse av disse sosialistiske landene som kommunistiske land i resten av denne artikkelen i håp om å gjøre det lettere for leseren å skjønne dette ganske kompliserte tema.

Kommunistiske land har i dag bare et politisk parti og som regel statlig kontroll over media. Det er fordi disse ettpartistatene mener de vant landet sitt i en kamp de kaller revolusjonen fra/mot det de omtaler som imperialismen (for kommunister er imperialismen kapitalismens høyeste stadium), og at denne kampen fortsatt pågår, men nå i form av å forsvare revolusjonen (som de anser som en frigjøring fra det de omtaler som imperialismen).

Denne fasen hvor de mener de altså må forsvare revolusjonen kaller de proletariatets diktatur, som egentlig betyr arbeiderklassens diktatur. De legger altså ikke skjul på at det er et diktatur i dag. Men dette diktaturet mener de altså er helt nødvendig enn så lenge for å forsvare seg mot det de mener er imperialismen (dette (proletariatets diktatur) er altså en fase i en annen fase (sosialismen)). Av den grunn blir politiske aktivister som er kritiske til at det kun er et politisk parti ofte fjernet fra offentligheten i disse landene. Det er også viktig å vite at kommunister mener proletariatets diktatur er mer demokratisk enn demokratiet man i dag finner i de vestlige landene.

Det er viktig å vite at disse såkalte kommunistiske landene har et poeng når det gjelder og måtte forsvare revolusjonen sin fra imperialismen (kapitalismen). Denne krigen/kampen kommunister mener de befinner seg i har egentlig pågått helt siden ideene til Karl Marx (ansett som kommunismens «far») ble populære. Dette er den samme konflikten som også var mellom USA og Sovjetunionen.

Om de fortsatt må forsvare revolusjonen deres gjennom det de kaller proletariatets diktatur, vet vi ikke. Men det ser dessverre slik ut, da særlig USA har en tendens til å kjempe mot andre lands regjeringer de ikke liker. Se disse kildene: https://steigan.no/2019/05/har-har-usa-krigat-stott-kupper-och-paverkat-val-sedan-andra-varldskriget/

Apropos påstandene om russisk innblanding i Ukraina. Her er lista over USAs innblanding i andre land siden 1945.

Lekkede Syria-dokumenter avslører den massive vestlige propagandakampanjen

Nye bevis for at USA var involvert i kuppforsøket i Venezuela

CIA-penger støtter opp under protestbevegelsen i Hong Kong

Kanskje disse landene har rett og altså må forsvare seg selv. Uansett håper vi i Allisfamily.org at fasen de kaller proletariatets diktatur varer kortest mulig.

Vi har mange artikler som omhandler dagens globale politiske situasjon, og i forhold til denne artikkelen er følgende artikler utfyllende: Lær litt om verdens mektigste, Dette bør du vite om media, Falsk flagg (og sanne konspirasjonsteorier) og Revolusjon.

Hvis du vil vite mer om sosialismes/kommunismens forhold til demokrati anbefaler vi denne artikkelen: https://sosialistiskframtid.wordpress.com/2018/04/29/om-sosialisme-og-demokrati/

Fidel Castro omtalte dette i 1988: http://en.granma.cu/cuba/2021-05-13/why-we-dont-need-more-than-one-party

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Imperialisme#Marxistisk_syn_p%C3%A5_imperialismen

https://no.wikipedia.org/wiki/Kommunisme