Forstå dagens marked

Nettsiden Steigan.no produserer av og til noen særdeles gode artikler om dagens marked. Denne linken vi har her sammenfatter mye av det som tidligere har blitt skrevet. Artikkelen er derfor litt lang, men lettfattelig. Artikkelen inneholder også meget informative og fine figurer/tabeller som gjør det lettere å ta til seg denne noe komplekse informasjonen. Denne artikkelen er meget interessant og lærerik! Hvis dere også leser artikkelen vår: Lær litt om verdens mektigste (den er kortere enn denne), mener vi dere får en god forståelse av hva som skjer i verden (hva menneskeheten egentlig driver med).

Her er linken:

De vanlige mistenkte som eier og kontrollerer det meste