Forstå dagens marked

Nettsiden Steigan.no produserer av og til noen veldig gode artikler om dagens marked. Artiklene er korte og lettfattelige. Flere av dem inneholder også meget informative og fine figurer/tabeller som gjør det lettere å ta til seg denne noe komplekse informasjonen.

Her er linkene: (de tre første linkene hører sammen og bør leses i oppstilt rekkefølge)

https://steigan.no/2019/07/de-eier-bankene-vapenindustrien-merkevarene-mediene-og-teknogigantene/

https://steigan.no/2019/07/det-militaerindustrielle-farmasoytiske-komplekset/

https://steigan.no/2019/07/merkevarene-ikke-mangfold-men-enfold/

Det digital-finansielle kompleks