Det religiøse aspektet ved landområde Israel

Vi er ikke fornøyd eller ferdig med denne artikkelen. Hvis du har informasjon som vil kunne virke utfyllende hadde vi satt stor pris på om du mailet oss den.
Vi håper uansett artikkelen kan hjelpe våre lesere forstå konflikten/utfordringen i Israel bedre.
Poenget med denne artikkelen er å belyse noe av det både Kristendom, Islam og Jødedommen sier vil skje i Israel og som representerer deres religions jordiske avslutning i dette landområdet. Legg også merke til at de tror det meste vil utfolde seg i Jerusalem.

Men først litt nødvendig kunnskap om Jerusalem som er den klart viktigste byen i Israel religiøst sett. For ca 3000 år siden, ca 1000 år f.kr tar kong David (jødisk konge) kontroll over Jerusalem. Man vet ikke mye om Jerusalem før denne tiden, men Egypt hadde representanter der før Kong David kom, Amarnabrevene bekrefter dette (wikipedia). På tempelhøyden i Jerusalem som kan kalles verdens mest hellige sted står i dag al-Aqsa-moskeen og klippemoskeen (muslimske hellig steder). Tidligere stod Jødenes helligste tempel her. Mye har skjedd på dette stedet. Abraham var her villig til å ofre sin sønn. Her ble også Muhammed ført til himmels av erkeengelen Gabriel. Jerusalem er også byen Jesus ble korsfestet og den kristne kirke ble grunnlagt her i år 33. Både Islam, Kristendom og Jødedommen har altså sterke historiske røtter til byen Jerusalem.

Videre er det vel også nødvendig å vite at det i 1 mosebok 13:15, 13:17 står at Abraham ble lovet landet Israel av Gud. Landet skulle gis Abrahams ætt til alle tider. Man regner Abrahams ætt for å være jødene, selv om Abraham også regnes som stamfar til araberne gjennom sin sønn Ishmael.

Men la oss nå se på hva som kommer til å skje i Israel ifølge religionene. Det blir rett og slett for mye å skrive om alt det religionene mener har skjedd i dette landområdet. Vi starter med Kristendommen, så Jødedommen og til slutt Islam.

Før vi starter er det viktig å være klar over at det å forholde seg til religiøse profetier om fremtiden er komplisert/vanskelig. Som eksempel kan vi nevne at både det Ottomanske riket så Sovjetunionen i sin tid ble ansett som Gog Magog (onde krefter ifølge Bibelen) av fundamentalistiske kristne, i dag er det islamistene sin tur til å bli ansett som Gog Magog. Blant annet av disse grunner vil vi forsøke å kun ta for oss det viktigste av det som ikke kan misforståes av profetiene. Videre tror IS i dag de utfyller en rolle de mener Islam beskriver som «Guds/hellige» krigere.

Kristendommen:

I Bibelen står det at jødene skal vende tilbake til Israel. (Bibelen 5 mosebok 30:3-5, Jesaja 43:5-6, Esekiel 34:11-13, 36:24, Jeremia 16:16) PS: Dette forståes av fler kristne som starten på endetiden. Jødene har innvandret eller vendt tilbake til Israel i over 100 år. På grunn av dette er det mange kristne som i dag venter på at resten av profetiene skal oppfylles.

Videre står det:

Jerusalem skal bli angrepet og inntatt. (Bibelen Sakarja 14:2)

Herren skal hjelpe Jerusalem. (Bibelen Sakarja 14:3)

Levende vann skal strømme ut fra Jerusalem. (Bibelen Sakarja 14:8)

Antikrist skal komme til Israel/Jerusalem. (Bibelen Matteus 24:15)

Det nye Jerusalem skal komme ned fra himmelen. (Bibelen Johannes åpenbaring 3:12, 21:2, 21:10)

Det er ikke noe tempel i det nye Jerusalem. (Bibelen Johannes åpenbaring 21:22)

Jesus skal komme til Sions berg/Jerusalem. (Bibelen Johannes åpenbaring 14:1)

Et stor slag mellom det gode og det onde skal skje på et sted i Israel kalt Harmageddon. (Bibelen Johannes åpenbaring 16:16)

Jødedommen:

Så hva tror jødedommen skal skje i Israel i fremtiden?

Jødedommen tror det kommer en mann til Israel i fremtiden som er sendt av Gud. Denne mannen kaller jødene for Messias. Messias er kongen som skal frigjøre og herske over Israel i menneskehentes historiske klimaks. Messias blir det instrumentet Gud skal etablere sitt kongedømme gjennom. Messias skal overvinne Israels fiender og innlede en periode med global åndelig og fysisk lykke. Messias er en profet, en kriger, en dommer, en konge og en Torah-lærer. Messias vil enten komme på et esel eller åpenbare seg i skyene.

Ortodoks jødedom mener at Messias skal gjenoppbygge det jødiske tempel i Jerusalem, bringe jødene tilbake til Israel samt skape global fred.

Kilde: http://www.dmt.oslo.no/no/jodedom/artikkelarkiv/Messias+og+j%C3%B8dedom.9UFRnO4R.ips

Videre står det skrevet at:

Messias skal være konge i Israel i en fremtidig verden preget av global fred. Denne freden er så spesiell at blant annet rovdyr velger å spise gress. (Jesaja 11:1-10)

Messias skal være av Davids slekt. (Jeremia 23:5)

Det jødiske tempelet i Jerusalem skal gjenreises. (Esekiel 37:26-28)

Islam:

Noen muslimer tror Jesus kommer tilbake for å drepe Antikrist/Dajjall, og dette tror de skal skje i byen Lod i Israel.

Andre Muslimer tror en man ved navn Mahdi skal drepe Antikrist/Dajjall.

Alle muslimer venter på denne mannen ved navn Mahdi. Mahdi skal erobre hele verden og ha sitt hovedsete i Jerusalem. Mahdi og Jesus kommer til å samarbeide. Alle muslimer tror/mener at «Guds parti/folk» kommer til å erobre hele verden. Når det har skjedd vil Jesus bli gitt makten en viss periode.

Kilder:

http://www.inter-islam.org/Biographies/Hazisa137.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_eschatology