Dette er drivhuseffekten

Drivhuseffekten er en naturlig (ikke menneskeskapt) oppvarming av jordkloden. Denne oppvarmingen skjer ved at noen gasser vi kaller drivhusgasser absorberer (fanger opp) infrarød varmestråling (solstråler som reflekteres fra jorda) fra jordoverflaten. På denne måten forblir varmen fra sola som reflekteres på jorda fanget her uten å forsvinne. Det er dette som kalles drivhuseffekten.

Kilder: https://snl.no/drivhuseffekten