Positive nyheter!

Det finnes en nettside som ønsker å produsere artikler som er ment for å balansere folks inntrykk av det som foregår i verden. Nettsiden heter: Verdens Beste Nyheter, og de skriver i sitt manifest blant annet følgende: De tradisjonelle medienes nåværende fokus gir et inntrykk av verden som håpløs, voldelig og korrupt. Vi er bekymret for hva dette gjør med vårt verdensbilde.Vi mener at folk fortjener et mer nyansert bilde av den verden vi lever i, med et balansert syn på både det positive og det negative.

Her er link til nettsiden deres: https://verdensbestenyheter.no/