Uigurenes situasjon i Xinjiang

Kina er i ferd med å bli en supermakt med stor global innflytelse. Vi synes det derfor nå er riktig og rette fokuset også mot Kina når det dreier seg om eventuelle brudd på menneskerettighetene eller potensiell negativ innflytelse på menneskeheten.

Det skjer mye positivt i Kina. De har blant annet løftet flere hundre millioner ut av fattigdom de siste tiårene. Men når det gjelder deres kamp mot terror ser det nå dessverre ut som de begår brudd på menneskerettighetene.

USA begår også sannsynligvis brudd på menneskerettighetene i Guantanamo fengselet på Cuba i deres kamp mot terror, men Kinas behandling av Uigurene ser ut til å innebære lang flere mennesker (fanger). (Uigurene er et muslimsk folkeslag som bor i Xinjiang provinsen i Kina.)

Det har blitt utført terror av Uigurer i Kina, og situasjonen i Xinjiang «alle» snakker om i dag dreier seg om mulig tvangsbehandling av hundrevis (kanskje tusenvis) av Uigurer der. Det virker som om Kina ønsker å hjernevaske Uigurer Kina anser for å være potensielle terrorister bort fra en jihadistisk (Uigurene er muslimer) mentalitet.

Vesten og deres støttespillere antyder gjennom dere mediekanaler (i 2021) at Kina holder tusenvis (kanskje over en million) av Uigurer fanget og tvangsbehandler dem. Kina nekter for dette, men de nekter også observatører å besøke Xinjiang provinsen for å undersøke dette. Kina mener/sier alt er bra i Xinjiang.

Det ser altså ut som om Kina skjuler noe.

I slutten av august 2022 la Michelle Bachelet (Menneskerettssjef i FN) frem en rapport om denne situasjonen, etter å ha vært på besøk i Kina. Rapporten slår fast at Kinas internering av Uigurer kan være en forbrytelse mot menneskerettigheten. Rapporten er basert på intervjuer av personer som har vært internert, samt andre med kunnskap om flere av interneringsleirene.

Konklusjonen i rapporten sier blant annet at det har blitt begått alvorlige menneskerettsbrudd i Xinjiang. FN konkluderer videre med at fortellingene om at det har blitt utført tortur er troverdige.

Kina har i dag stengt mange av leirene, men FN hevder at det trolig fortsatt er fler hundretusen internert. FN hevder videre det har vært en stor økning i antall fengselsstraffer og straffens lengde i Xinjiang regionen.

Informativ kilde om situasjonen se: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037

Annen kilde: FN: Kinas interneringsleirer i Xinjiang kan være forbrytelser mot menneskeheten – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer