Korea konflikten

Konflikten mellom Sør og Nord-Korea begynte i slutten av andre verdenskrig. Japan som da kontrollerte Korea halvøya ble der angrepet av sovjetiske styrker i nord og amerikanske styrker i sør. Andre verdenskrig endte med at Japan tapte og dermed sto det sovjetiske styrker i nord og amerikanske styrker i sør på Korea halvøya. Sovjet og USA ble først enige om å danne en felles regjering som skulle styre hele Korea, men de ble aldri enige om hvem som skulle lede regjeringen. Dette førte til at Korea ble delt opp i to stater, en i nord støttet av Sovjet og en i sør støttet av USA.

På grunn av den spente situasjonen mellom Sovjet og USA gikk det ikke mer enn noen få år før det brøt ut krig mellom nord og sør, og i 1950 startet Korea krigen. I 1951 ble det innledet fredsforhandlinger, som endte med en våpenhvile den 27.juli 1953.

Etter dette og frem til i dag har konflikten gått frem og tilbake med utallige «små» konflikter. Hvis du ønsker å sette deg bedre inn i dette anbefaler vi denne linken:

Kilde: http://www.nrk.no/verden/bakgrunnen-for-korea-konflikten-1.7133636