Religioner og jordiske fakta

Kristendommen: Verdens største religion er kristendommen, med sine 2,2 milliarder tilhengere. Man deler som regel kristendommen inn i tre hovedretninger. Enten er man katolsk, protestant eller ortodoks som kristen.

Islam: Islam er verdens nest største religion, med sine 1,6 milliarder tilhengere. Man deler som regel Islam inn i to hovedretninger. Disse to retningene er sunni- og shiaislam.

Hinduismen: Hinduismen er verdens tredje største religion, og har 1 milliard tilhengere. 80% av disse menneskene bor i India. Hinduismen regnes også for å være verdens eldste religion. Hinduismen er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men består av en rekke religiøse grupper med svært ulike holdninger.

Buddhismen: Buddhismen er verdens fjerde største religion, og har 500 millioner tilhengere. Buddhismen har utviklet seg til et stort antall av forskjellige retninger som kan kategoriseres i tre grener, disse er Nikaya, Mahayana og Vajrayana.

Sikhismen: Sikhismen har 23 millioner tilhengere. Sikhene utgjør i dag flertallet av befolkningen i Punjab og rundt 2% av Indias befolkning. Det finnes dessuten et betydelig antall sikher i andre deler av verden, blant annet i Storbritannia. 

Jødedommen: Jødedommen har 14 millioner tilhengere. Jødedommen omfatter i dag flere retninger, blant de viktigste er ortodoks jødedom, konservativ jødedom, rekonstruksjonistisk jødedom, reform jødedom, humanistisk jødedom, karaittisk jødedom og falasha jødedom.

Baha’i: Baha’i har 7 millioner tilhengere. Baha’i-troen ser på religiøs historie som en utvikling gjennom en rekke guddommelige budbringere, som hver har etablert en religion som passet behovene til tiden og folks fatteevne.

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Hinduisme

https://no.wikipedia.org/wiki/Buddhisme

https://no.wikipedia.org/wiki/Sikhisme

https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8dedom

https://no.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD

Jorden:

Jordens totale overflate er på: 510.083 millioner kvadratkilometer.

Jordens vannoverflate er på: 361.445 millioner kvadratkilometer (71% av overflaten).

Jordens landareal er på: 148.628 millioner kvadratkilometer (29% av overflaten).

Havdyp:

Det dypeste havdypet er i Stillehavet og heter Challenger Deep (11.033 m)

De største øyene:

Grønland, 2.175.600 kvadratkilometer. (Danmark)

New Guinea, 771.900 kvadratkilometer. (Papua New Guinea og Indonesia)

Borneo 746.950 kvadratkilometer. (Indonesia, Brunei og Malaysia)

De største isbreene:

Vatnajøkullen, 8.540 kvadratkilometer. (Island)

Malaspina Glacier, 1.150 kvadratkilometer. (USA, Alaska)

Siachen Glacier, 1.150 kvadratkilometer. (India)

De største ørkener:

Sahara, 9.700.000 kvadratkilometer. (Nord-Afrika)

Gobi, 1.300.000 kvadratkilometer. (Østre Sentral-Asia)

Kalahari, 1.000.000 kvadratkilometer. (Sørlige-Afrika)

De høyeste fjell:

Mount Everest, 8.863 m. (Nepal)

K2, 8.610 m. (Pakistan)

Kangchenjunga, 8.586 m. (Nepal)

De lengste elvene:

Nilen, 6.672 km (Nord-Vest Afrika)

Amazonas, 6.437 km (Sør-Amerika) (Suverent største elv regnet etter vannføring)

Yangtze, 6.300 km (Kina)

Mississippi, 6.020 km (USA)

De største innsjøene:

Det kaspiske hav, 371.800 kvadratkilometer. (Ligger mellom Europa og Asia) (Saltvann)

Lake Superior, 82.103 kvadratkilometer. (USA og Canada)

Lake Victoria, 69.484 kvadratkilometer. (Kenya, Tanzania og Uganda)

De største nasjonene:

Russland, 17.075.200 kvadratkilometer.

Canada, 9.984.670 kvadratkilometer.

USA, 9.631.418 kvadratkilometer.

Kina, 9.596.960 kvadratkilometer.

Brasil, 8.511.996 kvadratkilometer.

De mest befolkningsrike nasjoner:

Kina 1,3 milliarder.

India 1,080 milliarder.

USA 296 millioner.

Indonesia 242 millioner.

Brasil 186 millioner.

Russland 143 millioner.

De største byene (målt i antall innbyggere):

Tokyo 34,9 millioner (Japan)

New York 21,65 millioner (USA)

Seoul 21,1 millioner (Sør-Korea)

Mexico City 20,7 millioner (Mexico)

Sao Paolo 20,2 millioner (Brasil)

Mumbai (Bombay) 18,1 millioner (India)

Informasjonen er hentet fra: Allers sitt verdensatlas.

Vær fakta:

Sterkeste vind ble målt på øya Barrow i Australia i 1996. Vindkastene hadde en styrke på 113,2 sekundmeter (408km/t).

Mest regn på 24 timer: Det falt ca 1,8meter nedbør på øya Reunion i Indiahavet i januar 1966. Samme sted har også rekorden for mest nedbør i løpet av tre døgn, med nesten fire meter i februar 2007.

Kaldeste sted: -89,2 grader celsius ble målt på Vostok-stasjon i Antarktis i 1912.

Varmeste sted: 56,7 grader celsius ble målt på Furnace Creek Ranch i Death Valley i California i 1911.

Flest drept av ett enkelt lynnedslag: 21 mennesker omkom i 1975 i Zimbabwe av ett lynnedslag.

Flest døde i uvær: 300 000 mennesker omkom under en tropisk syklon i Bangladesh i 1970.

Flest døde i haglstorm: 246 personer ble drept av hagl i Moradabad i India i 1888.

Største hagl: I Bangladesh har man registret hagl som veide over en kilo.

https://forskning.no/klima-naturvitenskap-vaer-og-vind/2018/03/her-er-de-offisielle-vaer-verdensrekordene