Beviset vårt

Vi har valgt å kalle denne artikkelen: Beviset vårt. Det gjør vi fordi vi synes de linkene vi viser til her beviser at hele universet og alt i det, bør betraktes som en stor familie, da alt som eksisterer må leve i det samme «huset» (universet), med de samme reglene. Av blant annet disse grunner synes vi det er fornuftig å anse hele universet som en stor familie.

Videre mener vi videoene her er interessante da de forteller om lite kjente men helt grunnleggende sider ved denne superorganismen vi lever i.

Linker:

https://youtu.be/Y8ivF5GqzKo