Beviset vårt

Vi har valgt å kalle denne artikkelen: Beviset vårt. Det gjør vi fordi vi synes de linkene vi viser til her beviser at hele universet og alt i det bør betraktes som en slags familie, da alt som eksisterer må leve under de samme reglene. I tillegg til at alt må leve under de samme reglene er faktisk reglene inkorporert i alt, også i oss selv mennesket. Reglene manifesterer seg og kommer til syne gjennom alt som eksisterer. På den måten er naturen og reglene en enhet, universets oppførsel og alt liv er et barn av denne symbiosen. Av blant annet disse grunner synes vi det er fornuftig å anse alt som en slags familie. Se linker for utfyllende informasjon.

https://youtu.be/Y8ivF5GqzKo