Viktige personer

Buddha (563-483 f.kr) grunnlegger av buddhismen, Jesus (0-32) grunnlegger av kristendommen og Mohammed (570-632 e.kr) grunnlegger av islam, er selvfølgelig viktige personer i historien.

Karl Marx (1818-1883)

Marx

Marx sine tanker har vært grunnlaget for det aller meste av det som har skjedd på den politiske venstreside i vår menneskelige historie. Mer info se lenker:

https://snl.no/Karl_Marx

https://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Gandhi

Gandhi frigjorde India fra britisk styre, og er kjent for sin ikke-vold strategi i kampen mot Britene. Mer info se lenker:

https://snl.no/Mahatma_Gandhi

http://www.biography.com/people/mahatma-gandhi-9305898 (inneholder videoer)

https://no.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi

Nelson Mandela (1918-2013)

Nelson Mandela

Mandela er mest kjent for sin kamp mot apartheid-regimet i Sør-Afrika. Mandela vant og Sør-Afrika gjennomførte landets første frie valg i 1994. Mer info se lenker:

http://globalis.no/Tema/Verdensarven/Nelson-Mandela-Frihetsforkjemperen-som-ble-president/(language)/nor-NO

https://snl.no/Nelson_Mandela

Det kan også være fint å kjenne til denne sangen, som ble lagd som en protest mot fengslingen av han.

Che Guevara (1928-1967)

Che

Che Guevara var en marxistisk geriljaleder, teoretiker og politiker. Guevara er et stort forbilde for sosialistiske og antiimperialistiske bevegelser verden over. Mer info se lenker:

https://snl.no/Che_Guevara

http://www.biography.com/people/che-guevara-9322774 (inneholder video)

Albert Einstein (1879-1955)

Einstein

Albert Einstein er en av historiens største vitenskapspersoner. Mest kjent er Einstein for sin relativitetsteori. Time Magazine kåret i 1999 Einstein til 1900-tallets viktigste person. Mer info se lenker:

https://no.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#Religion