Noe alle burde vite om media

Jo bedre informasjon vi får, jo lettere er det å danne seg et riktig bilde av situasjonen som beskrives, som jo er uhyre viktig, da det er vi som bestemmer i våre demokratiske samfunn. Derfor blir en ensidig fremstilling av situasjoner farlig med tanke på utviklingen av samfunnet. Av den grunn vil vi her presentere nyhetskanaler (I slutten av artikkelen), som ofte forteller om det som skjer i verden på en annen måte enn verdens dominerende og ofte NATO vennlige mediekanaler. (For å bli historiker må man studere informasjon om verdens begivenheter skrevet av minst begge parter i enhver konflikt man studerer.)

Det er viktig å være klar over at parter i konflikter fortsatt av og til blir fremstilt som helter på den ene siden, og skurker på den andre siden. Denne måten å fremstille konflikter på mener vi tyder på at den eventuelle nyhetskanalen som gjør dette har valgt side i konflikten. Det er utrolig synd at dette skjer, da virkeligheten bak en konflikt ofte er mer komplisert enn «de onde mot de gode». Når det er sagt er nok denne situasjonen bedre i dag enn i tidligere tider, samtidig er det viktig å være klar over at dette fortsatt er en vanlig måte å fortelle om konflikter på også i dag. I USA er det for eksempel egentlig kun seks store mediegrupper, og flere av de største eierne deres er også noen av de største eierne av våpenindustrien, som altså tjener på krig, konflikt og ytre fiender. (Russland, Iran, Syria, Irak, Libya, Kina, Venezuela osv). Se link: https://steigan.no/2018/08/kapital-vapen-og-medieindustri/ (Tidligere president Dwight. D Eisenhower advarte mot å la det militær industrielle komplekset få for mye makt.)

Videre svekkes objektiviteten til dagens dominerende mediehus av det faktum at de befinner seg til høyre i politikken, slik vesten har tradisjon for (de er altså ikke objektive). Når nasjoner lar kapitalismen være drivkraften i samfunnet (vesten), åpnes det samtidig opp for at media kan drives og eies av pengesterke kapital interesser, som igjen da sørger for at menneskene i disse nasjonene blir utsatt for markedsføring av de rikes interesser (Den kapitalistiske samfunnsforståelse blir da dominerende). I nasjoner hvor det har vært slik lenge er for eksempel kommunisme/sosialisme det «verste» som er, samt misforstått, videre kan privatpersoner eie og tjene penger på omtrent hva som helst. (Vi anbefaler dere å lese artikkelen vår: Hvorfor har kommunistiske land bare et politisk parti?) Nesten alt mediene i kapitalistiske land skriver er sant, og dette gir oss et inntrykk av at alt de skriver er sant. Når det derimot gjelder deres beskrivelser av personer, organisasjoner eller nasjoner som er kritiske til måten NATO fremmer kapitalismen på (slike beskrivelser er nærmest fraværende, da vesten er tjent med å ikke gi disse omtale i det hele tatt), blir etter vår mening objektiviteten til vestens største mediehus betraktelig redusert. Da de som NATO støtter opp om imperialismen (kapitalismen).

Det aller siste vi synes dere må vite om dagens dominerende mediehus, er mediehusenes (ikke NRK) behov for å tjene mest mulig penger (de jakter altså først og fremst kun mer penger (profitt), og er derfor kapitalistiske). Dette fører til at virkeligheten ofte blir fremstilt mer ekstrem, spennende eller ekstraordinær (tragisk, håpløs, vidunderlig, livsfarlig, personifisering osv) enn den faktisk er. Dette skjer altså for at nyhetsformidlerne ønsker å tjene mest mulig. Folk flest blir da egentlig til stadighet litt lurt, samt oppildnet eller glade uten at det egentlig eller muligens er særlig grunn til det. I tillegg synes vi de ofte gjør det lille stort (kjendiser og deres gjøremål, sport, underholdning, personifisering osv), som da igjen gjør det store mindre, og det er farlig. Hvis vanlige folk ikke lenger orker eller gidder å sette seg inn i de store politiske spørsmålene, har dagens dominerende og profittstyrte (kapitalistiske) mediehus skapt en farlig verden gjennom deres «må selge» nyhetsformidling. (Vi tror samfunnet blir bedre og mer stabilt, jo bedre folks politiske forståelse er.)

Før dere eventuelt sjekker ut linkene vi har her til alternative mediekanaler, ønsker vi å understreke at vi ikke vet om man bør stole mer/mindre på disse enn de som dominerer i verden i dag. Uansett tror vi dere vil få et riktigere inntrykk av verden hvis dere også benytter dere av disse nyhetskanalene, da en ensidig forståelse av verden ikke er bra (tenk/vurder selv).

(PS: På for eksempel Cuba vet folk flest at landets media stort sett er propaganda (kommunistisk). I vesten har folk flest enda ikke blitt klar over at deres største mediekanaler er kapitalistisk propaganda.).

http://steigan.no Norsk. Tilhører ytre venstreside.

http://www.hannenabintuherland.com/ Norsk/engelsk. Vanskelig å plassere.

https://www.document.no/ Norsk. Tilhører ytre høyreside.

https://inyheter.no/ Norsk. Litt vanskelig å plassere, men er trolig godt ut på høyresiden.

https://www.voltairenet.org/     Internasjonal. Kan leses på norsk.

http://www.telesurtv.net/english/index.html Latin amerikansk. Tilhører venstresiden. Nyhetskanal på engelsk.

https://www.rt.com/news/ Russisk nyhetskanal på engelsk

http://en.people.cn/index.html Kinesisk avis på engelsk

http://www.cubanews.acn.cu/   Cubansk avis på engelsk

http://en.vietnamplus.vn/ Vietnamesisk avis på engelsk

 

OBS! Når det er krig/konflikt spres ofte oppsiktsvekkende falske/datamanipulerte «nyheter» (løgn), enten til støtte for den ene eller den andre parten i konflikten. Sjekk derfor alltid påliteligheten til kilden i slike situasjoner. Det hjelper ikke at du finner «nyheten» flere steder(alle kan kopiere samme kilde).

For å forstå dagens medieutvikling bedre kan du lese denne artikkelen: https://steigan.no/2018/12/brundtland-vi-er-i-ferd-med-a-miste-kontrollen-over-hva-folk-blir-fortalt/

For å forstå dagens mediesituasjon bedre bør du også få med deg disse: https://steigan.no/2019/01/jeffrey-sachs-sier-noen-sannheter-om-syria-i-beste-sendetid/

Du burde også lese vår artikkel om hvordan Anonymous avslørte britene, se vår artikkel: Anonymous avslørte britene