Lær å bli mentalt sterkere

Denne artikkelen tar for seg hvordan mentalt sterke folk tenker, og vi har den med her fordi vi (allisfamily.org) ønsker å hjelpe flest mulig mest mulig. Livet blir jo enklere og lettere hvis man er mentalt sterk. Det er Amy Morin forfatter av boken «13 things mentally strong people don’t do» som har lagd en liste hvor hun viser oss hva som kjennetegner mentalt sterke mennesker. Det kan hende dere lærer noe, her følger listen:

Balanser følelser og logikk: Mentalt sterke folk forstår hvordan følelsene kan påvirke tankegangen deres. For å gjøre de rette valgene, balanserer de derfor følelsene sine med logikk.

Være produktiv: Selv om det er fristende å komme opp med unnskyldninger, klage på andre folk og unngå vanskelige situasjoner, nekter mentalt sterke folk å kaste bort tid på noe som er så lite produktivt.

Komfortabel med forandringer: Mentalt sterke folk vet at selv om forandring kan være ubehagelig, er det ikke umulig å komme seg gjennom. De fokuserer på å venne seg til forandringen istedenfor å motstå den.

La ikke frykten holde deg tilbake: Mentalt sterke folk trenger ikke å gjøre noe skummelt fordi de vil vise seg frem, men fordi de vil møte frykten som holder dem tilbake.

Lær av dine feil: Mentalt sterke folk gjemmer seg ikke og unnskylder ikke feilene sine, de lærer av dem.

Aksepter deg selv, men prøv også å forandre deg: Mentalt sterke folk aksepterer seg selv for den de er, men har samtidig alltid lyst til å utvikle seg.

Være genuint glad på andres vegne: Mentalt sterke folk samarbeider istedenfor å konkurrere med mennesker rundt seg. De føler ikke at andres suksess skygger over sine egne oppnåelser.

Se på livets utfordringer som en sjanse til å utvikle deg: Mens harde tider gjør at enkelte blir bitre, ser mentalt sterke folk på dette som en sjanse til å utvikle seg.

Syns at din verdi baserer seg på hvem du er, ikke hva du oppnår: Mentalt sterke folk har det godt med seg selv uansett om de vinner eller taper.

Takle utfordringer: Mentalt sterke folk ser på målene sine som et maraton, ikke som et sprintløp. De er villige til å tolerere kortvarig smerte dersom det kan føre til noe positivt i det lange løp.

Realistisk optimist: Mentalt sterke folk ser alltid etter det positive i ting, men lukker ikke øynene for realiteten.

Tar ansvar for sine valg: Mentalt sterke folk kjefter ikke på seg selv, men de tar ansvar for sine handlinger.

Utrykke takknemlighet: Istedenfor å hele tiden be om mer, er mentalt sterke folk glad for det de har akkurat nå.

Fokuser på det du kan kontrollere: Mentalt sterke folk er effektive og produktive i livet fordi de bruker energien sin på tingene de faktisk har kontroll over.

Prøv alltid å løse problemer: Mentalt sterke folk gidder ikke å gruble over et problem, de fokuserer heller på å finne løsninger.

Vær alltid åpen for å lære nye ting: Mentalt sterke folk tar hele tiden til seg lærdom fra omgivelsene og menneskene de møter hver dag.

Jobb med svakhetene dine istedenfor å skjule dem: Mens enkelte jobber hardt for å skjule sine svakheter, prøver mentalt sterke folk heller å bli bedre på det de er dårlige til.

Dette var hentet fra www.msn.com/nb-no/ den 01.06.2016. De hadde den dagen skrevet en oppdatert versjon av en artikkel opprinnelig publisert av Steven Benna.