Hva er genteknologi?

Genteknologi

Genteknologi tar i bruk nyere teknikker slik at man kan isolere, studere og endre arvestoffet (DNA). Ved hjelp av genteknologiske metoder er det mulig å overføre arvestoff (DNA) mellom organismer, også mellom organismer som ikke naturlig utveksler genmateriale. Genteknologi er altså det å endre arvestoffet i levende organismer. Eller med andre ord teknikker som kan flytte arveanlegg fra en organisme til en annen.

Genteknologien fjerner artsgrensene, og gjør det mulig å flytte et arveanlegg fra en elefant til en mus, eller fra et menneske til en mikroorganisme. Selv om det er ukorrekt brukes ofte betegnelsene bioteknologi og genteknologi om hverandre. Bioteknologi er et bredt begrep som kan defineres som det å bruke biologiske prosesser i naturen til å framstille noe nyttig, eller all teknologi som bruker mikroorganismer, plante-, dyre-, og humane celler. Genteknologien er en gren av bioteknologien. Genteknologien har gitt oss muligheten til å endre på arveanlegg til planter og dyr. Genteknologiske metoder skiller seg fra tradisjonell avls og foredlingsarbeid både i hastighet og i radikalitet. Resultatene man måtte bruke tiår på med tradisjonelle avls metoder, kan nå oppnås raskt ved hjelp av genteknologien. Når genteknologien fjerner artsgrensene øker også mulighetene for å lage radikalt annerledes organismer. Forskere har allerede laget en potet med et gen fra en flyndre. Arveanlegget fra flyndra skal gjøre poteten bedre i stand til å tåle frost.

Genteknologien er en ny teknologi. Første gang forskere klarte å flytte et arvestoff fra en organisme til en annen var i 1973 i USA.

Informasjonen er hentet fra: http://naturvernforbundet.no/getfile.php/Dokumenter/Rapporter%20og%20faktaark/2000-1992/1994-05%20norsk%20genteknologipolitikk%20konsekvenser%20av%20eumedlemskap.pdf