Revolusjon

Den revolusjonen det har blitt kjempet mest for og imot i vår menneskelige historie, og som enda egentlig er aktuell er Karl Marx sin spådde revolusjon. Karl Marx skrev om denne revolusjonen på midten av 1800-tallet (Det kommunistiske manifest i 1848 og Kapitalen i 1867). Her mener Marx at vanlige folk en dag vil samle seg til revolusjon og ta over styringen av samfunnet etter at de har blitt utnyttet av bedriftseierne, som Marx da mente styrte samfunnet. Marx mener dette vil skje når folk flest ikke orker mer av den utnyttingen Marx mente vanlige arbeidstakere ville bli utsatt for.

Situasjonen slik vi i Allisfamily.org ser det i forhold til revolusjonen Marx beskriver, er at dagens marked har gått fra å være nasjonalt til å bli internasjonalt. Det man da ser med tanke på Marx sine teorier om folkelig samling og revolusjon, er at fattigdommen ikke fordeler seg likt i de mange nasjoner. Fattigdommen har flyttet seg vekk fra vesten og befinner seg i dag først og fremst i de fattige landene. Marx mente revolusjonen måtte starte i den mest utviklede delen av verden, men vi mener det i dag ikke er nok arbeidsfolk her som føler at de blir utnyttet. Vanlige folk i den rike delen av verden ser fattigdom på tv og føler de har det godt. Vi tror dette gjør det svært vanskelig for Marx sine spådommer å gå i oppfyllelse.

Videre tenker vi at så lenge betydelige deler av verdens befolkning forblir fattige opprettholdes/forsterkes utfordringer/konflikter i deres nærområder. Dette skaper innvandring til vesten, som styrker høyresiden, som da igjen svekker revolusjonen (ytre venstre). Folks frykt for andre kulturer (spesielt i dag takket være islamistisk terror) eller frykten for at eget velferdssystem skal rakne takket være kostnadene ved integrering, svekker også den ytre venstresiden i politikken.

Vi mener i tillegg til dette at menneskeheten først må gjennom klima utfordringen, samt eventuelle religiøse konflikter for å kunne aktualisere en global revolusjon. Når naturen er reddet og alle religioner respekterer hverandre mener vi menneskeheten har nådd et slags toppunkt/vendepunkt. Vi tror da tiden er kommet for at hele menneskeheten vil kunne tenke som en familie. Når/hvis menneskeheten tenker som en familie vil ingen godta at noen er svært fattige og en global revolusjon basert på mer rettferdighet (utrydde fattigdom) og vanlige folks interesser (f.eks mye mer ferie) vil sannsynligvis komme. Denne eventuelle revolusjonen vil nok minne litt om revolusjonen Marx beskrev. Nedleggelse av det nasjonale militæret blir sannsynligvis revolusjonens avgjørende fase, etter den prosessen er det forhåpentligvis ingen vei tilbake. Vi tror ikke denne revolusjonen vil komme før om minst 75 til 100 år.

En revolusjon som preges av at hele menneskeheten tenker som en familie og lever i harmoni med alt liv på jorden, er allisfamily.orgs største drøm.