Revolusjon

Den revolusjonen det har blitt kjempet mest for og imot i vår menneskelige historie, og som enda egentlig er aktuell er Karl Marx sin spådde revolusjon. Karl Marx skrev om denne revolusjonen på midten av 1800-tallet (Det kommunistiske manifest i 1848 og Kapitalen i 1867). Her mener Marx at vanlige folk en dag vil samle seg til revolusjon og ta over styringen av samfunnet, etter at de har blitt utnyttet av bedriftseierne, som Marx da mente styrte samfunnet. Marx mener dette vil skje når folk flest ikke orker mer av den utnyttingen Marx mente vanlige arbeidstakere ville bli utsatt for.

Situasjonen slik vi i Allisfamily.org ser det i forhold til revolusjonen Marx beskriver, er at dagens marked har gått fra å være nasjonalt til å bli internasjonalt. Det man da ser med tanke på Marx sine teorier om folkelig samling og revolusjon, er at fattigdommen og utnyttelse av arbeidsfolk ikke fordeler seg likt i de mange nasjoner. Uholdbar fattigdom har flyttet seg vekk fra vesten, og befinner seg i dag først og fremst i de fattige landene. Marx mente revolusjonen måtte starte i den mest utviklede delen av verden, men vi mener det i dag ikke er nok arbeidsfolk her som føler at de blir utnyttet. Vanlige folk i den rike delen av verden ser fattigdom på tv og føler de har det godt. Vi tror dette gjør det svært vanskelig for Marx sine spådommer å gå i oppfyllelse på den måten han beskriver.

Videre tenker vi at så lenge betydelige deler av verdens befolkning forblir fattige opprettholdes/forsterkes utfordringer/konflikter i deres nærområder, og samfunnene deres forblir dårlige. Dette skaper innvandring til vesten, som styrker høyresiden, som da igjen svekker revolusjonen (ytre venstre). Folk fra underutviklede samfunn oppfører seg på en annen måte enn folk fra velutviklede samfunn. Folks frykt og misnøye med andre kulturer styrkes, som igjen styrker høyresiden og svekker revolusjonen.

Samtidig må man ikke glemme at det er en fordel (og sannsynlig ønskelig) for de aller rikeste og kapitalismens forkjempere at folk flest splittes/deles opp i forskjellige grupper, og at det blir fokusert på forskjelligheter som for eksempel fargede og hvite, muslimer og kristne, liberale og konservative eller høyre og venstresiden osv. Da blir det vanskeligere å samle «alle» i revolusjonær kamp mot kapitalistene og kapitalismens makt/innflytelse.

Vi mener i tillegg til dette at menneskeheten først må gjennom klima utfordringen. Når naturen er reddet og vi har lært å leve i balanse med naturen, mener vi menneskeheten har nådd et slags toppunkt/vendepunkt. Vi tror da tiden er kommet for at menneskeheten vil kunne evne å tenke som en familie. Når/hvis menneskeheten tenker som en familie vil ingen godta at noen er svært fattige, og en global revolusjon basert på mer rettferdighet (utrydde fattigdom) og vanlige folks interesser (f.eks mye mer ferie) vil muligens kunne komme. Denne eventuelle revolusjonen vil nok minne litt om revolusjonen Marx beskrev. Nedleggelse av det nasjonale militæret blir sannsynligvis revolusjonens avgjørende fase, etter den prosessen er det forhåpentligvis ingen vei tilbake. Vi tror ikke denne revolusjonen blir aktuell eller vil skje før om minst 40 år.

En revolusjon som preges av at hele menneskeheten tenker som en familie, og lever i harmoni med alt liv på jorden, er allisfamily.orgs største drøm.