Om oss

Dette er en ny religion som mener at absolutt alt bør sees på som en stor familie, og derfor valgte vi navnet allisfamily.org (all is family).

Vi ønsker kun å bli styrt av fornuften, og av den grunn liker vi å kalle oss selv en filosofisk religion. Vår religion vil derfor trolig forandre seg i takt med utviklingen av den rådende fornuft og vitenskapen. Dette fører til at vi aldri vil hevde at vi besitter sannheten, men håper og tror vi stadig vil nærme oss den.

Selv om vår religion trolig vil forandre seg i takt med utvikling av fornuften og vitenskapen, vil vårt fundament alltid ligge fast, og vårt fundament er vår overbevisning om at det er mer enn 50% sjanse for at Gud, sjelen og «himmelen»/paradis/evigheten eksisterer (Våre argumenter i forhold til hvordan dette er fornuftig, finner du i punkt 4 i religionen).

Videre tror vi Gud har ønsket å gjøre det så enkelt som mulig for oss mennesker å forstå hva som bør lede oss og/eller hva som er rett og galt. Derfor tror vi livets «bruksanvisning» og menneskets hellige «bok» først og fremst bør være naturen i oss og rundt oss.

Vi tror vår religion vil redusere lidelse i takt med dens anerkjennelse. Dette tror vi fordi vi mener den kombinerer fornuft og kjærlighet på en så god måte, at de mennesker som tar til seg disse tankene, vil stimulere harmoniseringen av sine tanker og sin væremåte ovenfor seg selv og alt annet (jo mer harmoni, jo mindre friksjon/lidelse).

I tillegg til religionen vår har vi også artikler med informasjon vi mener er verdifull. En god del av artiklene håper vi vil øke folks politiske innsikt, da vi vet at utviklingen og bevaringen av gode samfunn med lite lidelse er avhengig av en politisk våken befolkning.