Om oss

Dette er en ny religion som først og fremst mener at alt bør sees på som en stor familie, og derfor valgte vi navnet allisfamily.org (all is family).

Vi ønsker kun å bli styrt av fornuften, og av den grunn liker vi å kalle oss selv en fornuftsreligion. Vår religion inneholder derfor ingen beskjeder eller befalinger (hellige skrifter) fra Gud. Vi mener at fornuften er alt man trenger for å finne ut av livets store spørsmål.

Videre ser vi på naturen som hellig.

Vi har lagd denne nettsiden fordi det er en billig og effektiv måte å nå ut til folk på. Det gir oss også en mulighet til å oppføre oss bra ovenfor andre, noe som for oss er et mål i seg selv da vi tror våre guder liker det. Av den grunn publiserer vi også korte og lettfattelige artikler om saker vi mener det er verdifullt å vite noe om eller forstå.

I tillegg til religionen vår har vi også dagsaktuelle meninger/holdninger. Disse dagsaktuelle meningene/holdningene vil uttrykkes i noen av våre artikler.

Siden vi ser på oss selv som en fornuftsreligion vil denne religionen forandres av ny vitenskap som berører våre standpunkter. Når det er sagt tror og håper vi følgende tre punkter, som er religionens kjerne, vil bli uforandret.

  1. At alt bør anses som en stor familie.
  2. At absolutt ALLE kommer til «himmelen»/evigheten, og at det kun er vår oppførsel som påvirker vårt forhold til Gud. (Våre tanker i forhold til dette finnes i religionen under punktene: 10. Hvordan glede våre guder?, 9. Hvordan komme til «himmelen»/evigheten? Og: 11. Konsekvenser av dårlig oppførsel). Vi tror altså ikke det er av betydning om du er medlem i en religion eller ikke (heller ikke denne).
  3. At det å kjempe mot lidelse er det flotteste mennesker kan gjøre, enten det er naturen, dyr eller oss mennesker som lider. Samt at denne kampen først og fremst dreier seg om å spre kjærlighet og fornuft. (Våre tanker i forhold til hvordan kjærlige guder kan godta lidelse finnes i religionen under punkt: 15. Lidelse).

I det daglige vil vi forsøke å tilføre verden rundt oss tanker og handlinger vi tror kan redusere lidelse og/eller lede mennesker mot harmoni med seg selv og omgivelsene sine. Det kan for eksempel være å hjelpe noen, være vennlige eller vise omsorg, fremme våre politiske standpunkter eller fortelle om religionen vår.