Bli med i revolusjonen!

Vi i Allisfamily.org synes vi er så forskjellige fra det som allerede finnes av både religion og politikk, at vi mener vi er revolusjonære. Den revolusjonen vi ønsker oss er en betydelig utbredelse av vår filosofiske/metafysiske tenkning, samt innføring av brorparten av våre politiske standpunkter.

Vi vil arbeide for at vår ønskede revolusjon skjer både gradvis, demokratisk og fredelig.

Hvis du er enig i mye av det vi står for, synes vi du bør bli en revolusjonær sammen med oss. Husk at vi er i kontinuerlig forandring, og forandringene ønsker vi skal føre oss nærmere sannheten og harmoni med naturen. Hvis vi klarer dette, tror vi det er positivt, og det kan du styrke ved å melde deg inn.

Men før du melder deg inn hadde vi satt stor pris på om du leser: Religionen, Mental diamant, og de ni første artiklene vi viser til i: Litt info om artiklene våre.

Når det er gjort kan du sende oss en e-post (Kontakt oss) å fortelle oss at du ønsker å bli med. Ønsker du ikke å bli en aktiv deltaker i revolusjonen vår, men ønsker å delta gjennom å støtte oss økonomisk, kan du gi oss beskjed om det på samme e-postadresse. Det er selvfølgelig helt opp til deg både hvor aktiv du ønsker å være i utviklingen av revolusjonen, eller hvordan ditt økonomiske bidrag skal være.

Obs!: Vi har besluttet at vi ikke kan ta inn medlemmer i dag. Vi trenger dessverre litt mer tid før vi kan åpne for innmeldinger (men send oss gjerne e-post, så kontakter vi deg når vi er klare).