Bli med i revolusjonen!

Vi i Allisfamily.org synes vi er så forskjellige fra det som allerede finnes av både religion og politikk at vi mener vi er revolusjonære. Den revolusjonen vi ønsker oss er en betydelig utbredelse og aksept av vår filosofiske/metafysiske tenkning, samt innføring av brorparten av våre politiske standpunkter.

Vi vil arbeide for at vår ønskede revolusjon skjer både naturlig, demokratisk og fredelig. Skulle utviklingen av samfunnet gå i motsatt retning og styresmaktene skaper mer lidelse enn de lindrer, vil vi støtte væpnet revolusjon.

Hvis du er enig i mye av det vi står for, synes vi du bør bli en revolusjonær sammen med oss. I dag er vi få, og vi trenger deg. Du er derfor hjertelig velkommen!

Men før du blir med hadde vi satt stor pris på om du leser: Religionen, Mental diamant, og de ni første artiklene vi viser til i: Litt info om artiklene våre.

Når det er gjort kan du sende oss en e-post (Kontakt oss) å fortelle oss at du ønsker å bli med. Ønsker du ikke å bli en aktiv deltaker i revolusjonen vår, men ønsker å delta gjennom å støtte oss økonomisk, kan du gi oss beskjed om det på samme e-postadresse. Det er selvfølgelig helt opp til deg både hvor aktiv du ønsker å være i utviklingen av revolusjonen, eller hvordan ditt økonomiske bidrag skal være.

Det våre revolusjonære i dag tenker på/jobber med er spørsmålene: 1. Er det mulig å tøyle/kontrollere kapitalismen eller vurdere en annen utviklingsretning for samfunnet i offentligheten når kapitalister eier/dominerer media? I så fall hvordan? 2. Hvordan bør vår aksjonsform være i dag, og hva ønsker du å være med på?