Bli med i revolusjonen!

Vi i Allisfamily.org synes vi er så forskjellig fra det som allerede finnes av både religion og politikk at vi mener vi er revolusjonære.

Vi tror og håper vår ønskede revolusjon blir demokratisk og fredelig. Væpnet revolusjon støtter vi først når maktapparatet skaper mer lidelse enn det lindrer.

Hvis du er enig i mye av det vi står for, synes vi du bør bli medlem hos oss. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen!

Send i så fall e-post til: Allisfamily.org@hotmail.com

Men før du eventuelt melder deg inn hadde vi satt pris på om du leser: Religionen, Mental diamant og de ni første artiklene vi viser til i: Litt info om artiklene våre.

Ønsker du å støtte oss økonomisk kan du gi oss beskjed om det på samme e-post adresse.

Hvis du blir medlem hos oss vil du bli involvert i utviklingen av religionen. Det skjer i første omgang ved at du får tilsendt spørsmål. Det er helt frivillig å svare på spørsmålene. Nå for tiden er spørsmålene: 1. Er det mulig å tøyle/kontrollere kapitalismen eller vurdere/debattere andre samfunns modeller i offentligheten når kapitalister eier/dominerer media? I så fall hvordan? 2. Bør vår religion mene noe mer eller mindre? I så fall hva?

Det neste betydelige skrittet i utviklingen og etableringen av Allisfamily.org blir å oversette nettsiden til engelsk (Vi vil beholde den norske i tillegg). Vi håper og tror dette vil skje senest sommeren 2023.