Mental diamant

Vi tror alle mennesker kan bli mentale diamanter. Med mentale diamanter mener vi svært vakre personligheter. Får du en vakrere personlighet vil dette tjene alt og alle, samt deg selv (spesielt hvis det er reinkarnasjon).

Den veien vi anbefaler deg å gå for å oppnå å bli en mental diamant, er å inkorporere de tre mentale syslene vi beskriver her, i livet ditt. Vi kaller disse tre syslene også for mentale diamanter, da hver av de tre syslene gir meget god mental stimuli. Du kan altså få meget god naturlig mental stimuli, samtidig som du også blir et vakkert menneske (får en vakker personlighet).

Den første mentale diamanten er den mentale stimulansen du får av å stadig forsøke å bli et bedre menneske samtidig som du verdsetter den mentale reisen ethvert menneskeliv uansett inneholder. Klarer du altså å verdsette denne mentale reisen, samtidig som du ønsker å forbedre deg som menneske, vil du etter hvert bli flink til å legge merke til reisens mange lærerike mentale vendinger, og på den måten stadig og enkelt utvikle en flottere personlighet i ditt helt personlige tempo. Verdsetter du at denne reisen er selvutviklende, lærerik og interessant mener vi dette vil gi deg mental lykke.

Den andre mentale diamanten vi ønsker å beskrive og som fint lar seg kombinere med den første, er følelsen av å bidra positivt i den viktigste kampen som finnes, og for oss er det kampen mot lidelse. Vi mener nemlig de mentale konsekvensene av å være delaktig i kampen mot lidelse, medfører en optimal ro i sinnet, som jo er gunstig i forhold til svært mye (for å oppnå optimal mental ro/stimuli her tror vi det hjelper å tro på en gudommelig skaper).

Det behøver heller ikke å være komplisert eller tidkrevende. Du kan starte kampen allerede nå ved og for eksempel bestemme deg for å være litt vennligere. Det har faktisk blitt bevist at vår menneskelige væremåte smitter mellom mennesker. Konsekvensene du da skaper er mer glede og trolig mindre lidelse på sikt, ettersom din vennlige «smitte» spres ut i verden. (Utfyllende tanker se punkt: 10 og 17 i religionen.).

Vit også at det kan hende du er vennlig nok allerede, samt at det er viktig å rose seg selv og nyte den avslappende tanken av å ha gjort noe flott, når du har gjort noe flott. Hvis du klarer dette blir det lettere å opprettholde en vennlig oppførsel. På denne måten kan man også ta seg tid til å nyte det å være vennlig (det er også viktig å rose seg selv av og til fordi man lett kan bli for selvkritisk hvis man hele tiden forsøker å være så snill som mulig).

Hemmeligheten ved menneskelivet er ikke bare å leve, men å ha noe å leve for.

Sitat: Fjodor Dostojevskij

Den tredje sysselen/diamanten er litt annerledes de to foregående (her tror vi dessverre en spesiell tro er nødvendig). Den tredje går nemlig ut på å føle at sameksistensen vi alle har med verden/naturen rundt oss bekreftes og opphøyes av naturen selv, inne i oss, i det øyeblikket vi opplever at alt er en evigvarende familie (at alt hører/fungerer/lever sammen for alltid). Videre instruksjoner til denne sysselen/diamanten finnes i religionen under punkt: 7. Oppnå kontakt med det metafysiske.