Mental diamant

Eksisterer det en mental diamant, og hva kan i så fall en mental diamant være? Jo vi mener det eksisterer, og vi mener det er å gi våre sinn den beste stimulansen som finnes.

Vi mener å ha funnet tre gode og naturlige måter å stimulere eget sinn på som vi synes kan kalles mentale diamanter.

Den første mentale diamanten er den mentale stimulansen du får av å stadig forsøke å bli et bedre menneske samtidig som du verdsetter den mentale reisen ethvert menneskeliv uansett inneholder. Klarer du altså å verdsette denne mentale reisen, samtidig som du ønsker å forbedre deg som menneske, vil du etter hvert bli flink til å legge merke til reisens mange lærerike mentale vendinger, og på den måten stadig og enkelt utvikle en flottere personlighet i ditt helt personlige tempo. Verdsetter du at denne reisen er selvutviklende, lærerik og interessant mener vi dette vil gi deg mental lykke.

Den andre mentale diamanten vi ønsker å beskrive og som fint lar seg kombinere med den første, er følelsen av å bidra positivt i den viktigste kampen som finnes, og for oss er det kampen mot lidelse. Vi mener nemlig de mentale konsekvensene ved å være delaktig i kampen mot lidelse medfører en optimal ro i sinnet, som jo er gunstig i forhold til svært mye. (Det er dog muligens nødvendig å tro at dette er den viktigste kampen som finnes, samt at Gud liker handlinger som reduserer lidelse.)

Det er mange som kjemper og har kjempet mot lidelse, så dette er ikke noe revolusjonerende nytt vi ønsker å mene vi er alene om. Vi ønsker kun å formidle at delaktighet i denne kampen kan ha fantastiske konsekvenser for sinnstilstanden til de som deltar.

Det behøver heller ikke å være komplisert eller tidkrevende. Du kan starte kampen allerede nå ved og for eksempel bestemme deg for å være litt vennligere. Det har faktisk blitt bevist at vår menneskelige væremåte smitter mellom mennesker. Konsekvensene du da skaper er mer glede og trolig mindre lidelse på sikt ettersom din vennlige «smitte» spres ut i verden.

Vit også at det kan hende du er vennlig nok allerede, samt at det er viktig å rose seg selv og nyte den avslappende tanken av å ha gjort noe flott, når du har gjort noe flott. Hvis du klarer dette blir det lettere å opprettholde en vennlig oppførsel. På denne måten kan man også ta seg tid til å nyte det å være vennlig (Det er også viktig å rose seg selv av og til fordi man lett kan bli for selvkritisk hvis man hele tiden forsøker å være så snill som mulig).

Hemmeligheten ved menneskelivet er ikke bare å leve, men å ha noe å leve for

Sitat: Fjodor Dostojevskij

Den tredje måten vi mener du kan oppnå en sinnstilstand vi synes kan beskrives som en slags mental diamant beskriver vi i religionen under punkt: 7. Oppnå kontakt med det metafysiske.