Uncategorized

Vi vil i denne artikkelen forsøke å fortelle litt om de med størst innflytelse i USA. Vi har valgt å fokusere på USA, da det er dette landet som har og har hatt størst innflytelse globalt de siste 100 årene. De industriene med størst fotavtrykk og...

Vi mener Rune Østgård viser i sin bok Fraudcoin at inflasjonspolitikk (dagens økonomiske politikk) svekker økonomien til folk flest. Inflasjonspolitikken reduserer verdien av penger kontinuerlig, da det hele tiden lages nye penger gjennom først og fremst utlån (det det blir mye av, reduseres i verdi)....

Denne artikkelen burde kanskje hete: Måten de rikeste/mektigste misbruker USA til å øke sin rikdom/makt. Det blir brukt en del forskjellige metoder for å holde folk flest og nasjoner under kontroll av de rikeste/mektige. For å klare dette trenger de rikeste/mektigste mye penger, og det får...

Nettsiden Steigan.no produserer av og til noen særdeles gode artikler om dagens marked. Denne linken vi har her sammenfatter mye av det som tidligere har blitt skrevet. Artikkelen er derfor litt lang, men lettfattelig. Artikkelen inneholder også meget informative og fine figurer/tabeller som gjør det...

Jo bedre informasjon vi får, jo lettere er det å danne seg et riktig bilde av situasjonen som beskrives, som jo er uhyre viktig, da det er vi som bestemmer i våre demokratiske samfunn. Derfor blir en ensidig fremstilling av situasjoner farlig med tanke på...

Tradisjonelt sett er den viktigste forskjellen mellom høyre og venstresiden i politikken at venstresiden ønsker seg en sterk stat, mens høyresiden ønsker seg en liten stat. Venstresiden legger vekt på at staten skal ta vare på oss, og da spesielt de svake i samfunnet. Høyresiden...

Den revolusjonen det har blitt kjempet mest for og imot i vår menneskelige historie, og som enda egentlig er aktuell er Karl Marx sin spådde revolusjon. Karl Marx skrev om denne revolusjonen på midten av 1800-tallet (Det kommunistiske manifest i 1848 og Kapitalen i 1867)....

Selv om vi skriver kommunistiske land i tittelen for denne artikkelen er det viktig å vite at det ikke finnes eller har eksistert noe kommunistisk land. Dette høres sikkert rart ut, men la oss forklare: Det folk i vesten har oppfattet som kommunistiske land er...

Denne artikkelen har Norge som utgangspunkt. Fagbevegelse er fellesbetegnelsen på organisasjonene til de arbeiderne som organiserer seg for å fremme sine ønsker om lønn, arbeidsmengde og arbeidsforhold ovenfor sin arbeidsgiver. I Norge er LO den største fagbevegelsen. Før i tiden var det et anstrengt forhold mellom fagbevegelse...

USA er verdens klart største militærmakt. I tillegg har de alliert seg militært med nesten hele Europa gjennom NATO alliansen. Denne militær alliansen er overlegen alt annet når det kommer til militær styrke i verden i dag. NATO ble opprettet like etter andre verdenskrig. Økonomisk har...

Vi i Allisfamily.org ser på menneskeheten som en stor familie. Derfor liker vi ikke at forskjellene mellom fattig og rik er stor, slik de er i dag. I dag eier verdens 26 rikeste personer like mye som den fattigste halvparten av jordas befolkning. 2153 dollarmilliarderer...

Cuba er et ganske lite land i Karibien. Det er kommunistisk (de selv vi si sosialistisk (som teoretisk sett er riktig)). USA liker ikke dette, da de frykter/«hater» kommunismen. USA har av den grunn valgt å gjøre det så vanskelig som mulig for Cuba. USA...

Kina er i ferd med å bli en supermakt med stor global innflytelse. Vi synes det derfor nå er riktig og rette fokuset også mot Kina når det dreier seg om eventuelle brudd på menneskerettighetene eller potensiell negativ innflytelse på menneskeheten. Det skjer mye positivt i...

Fra slutten av 2018 og i begynnelsen av 2019 dukket det opp interessant informasjon fra hackergruppa Anonymous. Anonymous har nemlig hacket en britisk organisasjon ved navn Institute for Statecraft, som har hatt et prosjekt gående som heter Integrity Initiative. Integrity Initiative hevder de kjemper mot...

I 2017 kom det ut en bok (Terrorens rike) skrevet av tidligere norsk ambassadør til Saudi Arabia Carl Schiøtz Wibye. Wibye skriver at dagens al-Qaida og IS er dypt inspirert av den saudiske wahhabismen. Saudi-Arabia styres av en allianse mellom kongefamilien al-Saud og et presteskap som...

IS sin historie startet da USA begynte å trekke sine styrker ut av Irak i 2011. Iraks daværende statsminister Nouri al-Maliki skulle styre Irak, men det ble raskt tillits problemer mellom sunni og shia krefter i Malikis regjering. Maliki som selv er shia, presset sunni...

Året 1898 skrev Theodor Herzl dokumentet Jødestaten. Dette dokumentet dannet grunnlaget for dagens sionisme (Sionisme: en form for jødisk nasjonalisme, som hevder at det jødiske folk utgjør en etnisk/nasjonal gruppe med rett til hele eller deler av Palestina. Wikipedia november 2014), som igjen dannet grunnlaget...

Denne artikkelen skal forsøke å besvare hvorfor USA valgte å bruke atombomber mot byene Hiroshima og Nagasaki under andre verdenskrig. Bombene falt over de to byene den 6. og 9. august 1945, og drepte mellom 60.000 til 120.000 mennesker i Hiroshima, og mellom 40.000 til...

Vi tror det i dag er viktig å legge merke til hvordan bruken av ordet konspirasjonsteori eller konspirasjonsteoretiker skjer og fungerer i dagens samfunn. I dag er det nærmest et skjellsord. Det å være konspirasjonsteoretiker eller tro på en konspirasjonsteori blir sett ned på, og...

Vi har valgt å lage en artikkel om falsk flagg operasjoner fordi vi mener det er verdifullt å være klar over at slike ting har skjedd, og at det derfor kan skje igjen. En falsk flagg operasjon innebærer at noen skaper en vanskelig situasjon som...

Denne linken vi har her viser hvordan FN fungerer: https://www.fn.no/om-fn/fns-hovedorganer...

EUs institusjoner Europakommisjonen: Denne institusjonen blir ofte bare kalt kommisjonen og holder til i Brussel. Hvert medlemsland har en kommissær, med ansvar for hvert sitt område. Regjeringene i hvert medlemsland bestemmer hvem som skal være deres representant i kommisjonen. Kommisjonen fungerer som EUs regjering. Den har enerett til...

Den linken vi har her dreier seg om verdens frihet, og nettsiden rangerer også verdens land i forhold til frihet. https://freedomhouse.org/ På nettsiden kan dere trykke på Menu «knappen», så videre på enten: FIND A COUNTRY, eller: EXPLORE THE MAP Husk at frihet noen ganger er litt komplisert,...

I linken vi har her får du oversikt over det internasjonale prisnivået. https://www.numbeo.com/cost-of-living/ Hvis du trykker deg inn på: Cost of living comparison, kan du sammenligne priser mellom nasjoner....

Vanlige verdenskart lyver! Klikk på linken vi har her for å finne ut nasjoners egentlige størrelse i forhold til hverandre. https://www.leventhalmap.org/digital-exhibitions/bending-lines/why-persuade/1.4.5/ Photo by Siora photography on unsplash.com...

Kristendommen: Verdens største religion er kristendommen, med sine 2,2 milliarder tilhengere. Man deler som regel kristendommen inn i tre hovedretninger. Enten er man katolsk, protestant eller ortodoks som kristen. Islam: Islam er verdens nest største religion, med sine 1,6 milliarder tilhengere. Man deler som regel Islam...

Det finnes nettsider som ønsker å produsere artikler om det positive som skjer i verden. Internasjonal nettside: https://www.positive.news/ Norsk nettside: https://verdensbestenyheter.no/...

I september 2015 bestemte FN seg for å arbeide for å oppfylle noe de kaller bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene er 17 hovedmål og 169 delmål som skal oppfylles innen 2030. Disse målene innebærer blant annet: Å få en slutt på ekstrem fattigdom og sult, redusere ulikhet og...

Vi har valgt å kalle denne artikkelen: Beviset vårt. Det gjør vi fordi vi synes de linkene vi viser til her beviser at hele universet og alt i det bør betraktes som en slags familie, da alt som eksisterer må leve under de samme reglene....

Akkurat som vi har mange ulike metoder for å holde kontakten med våre venner, har planter sine egne metoder for å kommunisere med hverandre. Den viktigste hensikten med dette er å hjelpe hverandre og advare planter i nærheten om truende farer som insekter, infeksjoner eller...

Alle kan 1 For å oppdage livets lys, må ditt intellekt være stille. Føl ditt håp med ditt indre. Din natur bekrefter at du alltid er med. Alt er naturlig overalt, alltid. Ingenting forsvinner. Dette er en evigvarende historie. Fantasien er naturlig og kan begripe dette. Tro på det alle håper, for det...

I denne artikkelen ønsker vi å klargjøre og fremheve de viktigste aspektene ved individet (deg) og individets (ditt) forhold til andre. Det finnes så å si uendelig med kunnskap og visdom angående hva man bør vite om seg selv og andre, samt samspillet oss i mellom....

Denne artikkelen tar for seg hvordan mentalt sterke folk tenker. Kanskje det kan være til hjelp. Livet blir jo enklere og lettere hvis man er mentalt sterk. Det er Amy Morin forfatter av boken «13 things mentally strong people don't do», som har lagd en...

Buddha (563-483 f.kr) grunnlegger av buddhismen, Jesus (0-32) grunnlegger av kristendommen og Mohammed (570-632 e.kr) grunnlegger av islam, er selvfølgelig viktige personer i historien. Karl Marx (1818-1883) Marx sine tanker har vært grunnlaget for det aller meste av det som har skjedd på den politiske venstreside i vår menneskelige...

-Hvis man med våre begrensede midler forsøker å trenge inn i naturens hemmeligheter, så vil man finne at det bak alle de lovene og forbindelsene man kan oppdage, er noe underfundig, uhåndgripelig og uforklarlig. Ærefrykt for denne kraften bak alt vi kan fatte, er min...

Dette er en kort gjennomgang av menneskehetens historiske utvikling: Jorda vår hvor vi mennesker bor oppsto for ca 4,5 milliarder år siden. Homo sapiens oppsto i Afrika for ca 300.000 år siden og begynte å spre seg utover verden for ca 100.000 år siden. Forskere mener menneskets gode...

Norges historie De første bosetningene i Norge er datert til eldre steinalder (10.000 – 4.000 f.kr). Da levde menneskene som jegere, fiskere og samlere langs kysten av Norge. I yngre steinalder (4.000 – 1.500 f.kr) skriver Store Norske Leksikon at folk i Norge begynte med husdyr og...

Forskning fra Stony Brook University i USA viser at opptil 90 prosent av krefttypene kan unngås. Disse mat- og drikkevarene kan redusere kreftrisiko: -Daglig inntak av epler har vært forbundet med lavere risiko for lungekreft og tykktarmskreft. Fytokjemikaliene i epler har også vist seg å dempe...

Mange har sikkert hørt at det er mer vitaminer i skallet på frukt og grønnsaker enn det er i innmaten. Stemmer dette? Ja, dette er en god tommelfingerregel. Stort sett er det nemlig slik at det er mest vitaminer i og rett under skallet. Men noen...

Alle vet at det er enorme prisforskjeller i solbrille markedet. Noen briller koster 99kr mens andre koster flere tusen. Mange lurer derfor på om de billige brillene er gode nok til å beskytte øynene dine godt nok. Det du først og fremst skal være klar over...

Det er mange meninger om hvordan man bør pusse tennene. Men noen råd går ofte igjen. En del eksperter mener faktisk at du bør pusse tennene dine før du spiser frokost, ikke etter. Da får du bort det gamle belegget som har kommet på tennene iløpet...

Det er viktig hvilken romtemperatur man har når du skal sove. Når man sover mister man nemlig evnen til å regulere kroppstemperaturen, som igjen kan føre til redusert søvnkvalitet. Det som ofte spiller en rolle er hvor mye klær man har på seg eller hvor tjukk...

Avføringen vår inneholder mye informasjon om hvordan kroppen vår har det. Det er derfor leger av og til spør folk om å ta med litt avføring, slik at de kan finne ut hvordan kroppen vår har det. Men det er også mulig å få vite...

Det du bør unngå er: -Unngå overvekt. -Ikke røyk. -Unngå stress. -Ikke drikk mer enn seks enheter alkohol i uka. -Dårlig kondisjon. -Lite søvn. -Transfett. -Å sitte lenge. -Mye salt. Det du bør gjøre er: -Vær moderat fysisk aktiv 3-5 ganger i uka (tren både kondisjon og styrke trening). Ikke tren for hardt. Det kan gjøre...

Et problem med høyt blodtrykk er at man ofte ikke gjør noe med det selv om det kan være livsfarlig. Det er muligens slik fordi vi ikke helt vet hvilke faresignaler vi skal legge merke til for å oppdage at vi har høyt blodtrykk. Derfor...

Eksperter blir ikke enige om eggets rolle i et sunt kosthold. Her vil vi presentere seriøs informasjon i forhold til egg. Egg gir deg alle de næringsstoffene kroppen trenger for vekst og vedlikehold, bortsett fra vitamin C. Egg inneholder: Protein: Egg inneholder mye protein. Protein er nødvendig for...

Vitaminer og mineraler er viktige næringsstoffer kroppen trenger for å overleve. Vitaminer og mineraler brukers i produksjonen av viktige molekyler som ensymer og hormoner, molekyler som gjør at kroppen kan opprettholde veskebalansen og sende signaler i kroppen. Kroppen trenger også vitaminer og mineraler til å styrke...

I over 70 år har menneskeheten og våres leger kjempet mot bakterieinfeksjoner ved hjelp av antibiotika. Men i den senere tid har antibiotikaresistente «super»bakterier blitt et stadig større problem. Disse kalles ofte multiresistente bakterier. Multiresistente bakterier er bakterier som er resistente mot to eller flere...

Genteknologi Genteknologi tar i bruk nyere teknikker slik at man kan isolere, studere og endre arvestoffet (DNA). Ved hjelp av genteknologiske metoder er det mulig å overføre arvestoff (DNA) mellom organismer, også mellom organismer som ikke naturlig utveksler genmateriale. Genteknologi er altså det å endre arvestoffet...

Kunstig intelligens er i dag først og fremst dataprogrammer som er i stand til å ta i bruk alle sine ressurser som maskinens datakraft, nedlastet informasjon og egne erfaringer for å løse oppgaver på best mulig måte. Det er i dag noe frykt knyttet til det...

Blockchain, eller på norsk: Blokkjede Blockchain er teknologien som ligger bak Bitcoin og annen kryptovaluta. Selv om kryptovaluta er blockchains mest kjente anvendelse, kan blockchain-teknologien brukes til langt mer. Det er få som er i tvil om at blockchain har potensial til å skape drastiske endringer i...

Hva er kryptovaluta? Enkelt fortalt er kryptovaluta penger som kun finnes på internett. Kryptovaluta kjøpes for ekte penger. Håpet kryptovalutaens tilhengere har er å gjøre betalinger enklere, raskere og billigere. Det finnes heller ingen sentral myndighet som lager pengene. Pengene lages av privatpersoner som har tilgang til...

Hvis vi tenker oss at solas diameter er 30 cm (en vannmelon) , blir jordas diameter bare 2,7 mm (stort sandkorn). Avstanden mellom sola og jorda blir 12,5 meter. Avstanden mellom jorda og månen blir 8,2 cm, og månen blir 0,7 mm i diameter. Jupiter ville vært...

Sola reiser gjennom verdensrommet med en fart på 800 000 km/t. Sola vår klassifiseres som en G2V. I dagligtale kalles den en gul dverg. Vår sol/stjerne lyser klarere enn 85% av de andre stjernene i Melkeveien. Vår sol er 4,6 milliarder år. Det regnes som middelaldrende, den er...

Alt liv på jorda kan takke fotosyntesen for sin eksistens. Fotosyntesen får planter og trær til å vokse, og produserer oksygen som vi trenger for å puste. I illustrasjonen over ser dere hva som skjer. En god og kort beskrivelse av fotosyntesen finner dere her: http://www.skogsnorge.no/artikkel.cfm?Id_art=13448&Tema_id=6&Id_kanal=6    ...

Drivhuseffekten er en naturlig (ikke menneskeskapt) oppvarming av jordkloden. Denne oppvarmingen skjer ved at noen gasser vi kaller drivhusgasser absorberer (fanger opp) infrarød varmestråling (solstråler som reflekteres fra jorda) fra jordoverflaten. På denne måten forblir varmen fra sola som reflekteres på jorda fanget her uten...

All is one We have created this article only to attract you who are searching for: All is one The more times we write all is one in this text, the greater the chance that you who search for all is one will find us. All is one We...