Om oss

Dette er en ny religion (filosofi) som mener at absolutt alt bør sees på som en stor familie, og derfor valgte vi navnet allisfamily.org (all is family).

Vi ønsker kun å bli styrt av fornuften, og av den grunn liker vi å kalle oss selv en filosofisk religion. Vår religion vil derfor trolig forandre seg i takt med utviklingen av den rådende fornuft og vitenskap. Dette fører til at vi aldri vil hevde vi besitter sannheten, men håper og tror vi stadig vil nærme oss den.

En annen viktig grunntanke hos oss er at vi tror Gud har ønsket å gjøre det så enkelt som mulig for oss mennesker å forstå hva som bør lede oss og/eller hva som er rett og galt. Derfor tror vi livets «bruksanvisning» og menneskets hellige «bok», først og fremst bør være naturen i oss og rundt oss.

Selv om vår religion (filosofi) trolig vil forandre seg i takt med utvikling av fornuften og vitenskapen, vil ikke alt være mulig å endre. I tillegg til vår oppfattelse av at absolutt alt bør forstås som en stor familie, vil vi alltid mene at det er mer enn 50% sjanse for at «livet» fortsetter etter døden (Våre argumenter i forhold til hvordan dette er fornuftig, finnes i religionen (filosofien) under punkt 4: Argumenter for eksistensen av Gud, sjelen og «himmelen»/evigheten/paradis).

Videre tror vi vår religion (filosofi) vil redusere lidelse i takt med dens anerkjennelse. Dette tror vi fordi vi mener den kombinerer fornuft og kjærlighet på en så god måte, at de mennesker som tar til seg disse tankene, vil stimulere harmoniseringen av sine tanker og sin væremåte ovenfor seg selv og alt annet (jo mer harmoni, jo mindre friksjon/lidelse).

I tillegg til religionen (filosofien) vår har vi også artikler med informasjon vi mener er verdifull. En god del av artiklene håper vi vil øke folks politiske innsikt, da vi vet at utviklingen og bevaringen av gode samfunn med lite lidelse er avhengig av en politisk våken befolkning. Vi vil også (i noen av våre artikler) av og til kommentere det vi anser som store og aktuelle utfordringer i samfunnet.

Innimellom er det også andre ting. I dag er det: Mental diamant, Beskjed til Mammon og Vårt «dikt».

Selv oppfatter vi egentlig Allisfamily.org mest som kunst. Sterkest preget av religion, filosofi, politikk, informasjonsformidling og revolusjon. Samtidig håper vi dette vil være et mangfoldig frø på internett, som vil stimulere frem noe fint.

 

Vi vil aldri være 100% sikre på noen ting.

Vi forsøker «bare» å forstå «alt» av betydning for mennesket. Vi er en søkende religion (filosofi).

Forhåpentligvis kun drevet av kjærlighet og fornuft.